Woningzoekende, urgentieverklaring

Als er sprake is van ernstige nood in uw woonsituatie kunt u een urgentieverklaring aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als er levensgevaar dreigt of uw leven erg wordt verstoord.

Aanvragen

U vraagt een urgentieverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Hiervoor vult u samen met de woningcorporatie het “Aanvraagformulier Urgentieverklaring (pdf, 191Kb)” in. Dit formulier inclusief alle benodigde (digitale) bijlagen heeft de woningcorporatie nodig voor het intakegesprek. Voor het intakegesprek maakt u een afspraak met één van de volgende woningcorporaties:

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan!

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij de woningcorporaties of de gemeente.

Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij de woningcorporatie terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wél betaalt u extra kosten want u moet de tussenpartij betalen voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom om een aanvraag altijd zelf in te dienen bij woningcorporatie.

Kosten

Soort productKosten
Urgentieverklaring€ 64,45
 • Procedure

  U vraagt een urgentieverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Hier heeft u een intakegesprek met een woonconsulent. U moet dan alle belangrijke schriftelijke informatie over uw omstandigheden meenemen. De woonconsulent vertelt u vervolgens hoe groot uw kansen zijn. Daarna vraagt u samen de urgentieverklaring aan bij de gemeente Westland.

  De  Regionale Commissie Huisvesting adviseert het college van Burgemeester en Wethouders of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Zij zijn verantwoordelijk en nemen uiteindelijk het besluit.

 • Voorwaarden

  De volgende voorwaarden gelden in ieder geval:

  • U bent minimaal 18 jaar.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • De noodsituatie is niet door uzelf ontstaan.
  • Uw inkomen is maximaal € 34.050 (prijspeil 2019) voor 1-persoonshuishouden en maximaal €46.238 (prijspeil 2019) voor een meerpersoonshuishouden.
  • U staat volgens de Basisregistratie Personen minimaal 2 jaar aaneengesloten ingeschreven van de gemeenten in de regio Haaglanden.
  • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
  • U kunt aantonen dat u geen passende woningen hebt gevonden, ondanks het feit dat u 3 maanden op woningen hebt gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.
  • U heeft geen passende woning geweigerd.

  Geen urgentieverklaring

  Er is geen sprake van een urgent huisvestingsprobleem bij de volgende op zichzelf staande situaties:

  • als er geen sprake is van een noodsituatie.
  • de huidige woning verkeert in een slechte staat of is van onvoldoende kwaliteit.
  • u ervaart (geluids)overlast in de woning
  • de huidige woning is te klein of te groot voor uw huishouden.
  • u kunt door medische klachten de huidige woning of behorende tuin niet meer zelf onderhouden.
  • u wilt of moet vanwege werk verhuizen.
  • u ervaart problemen, omdat u (met of zonder kinderen) inwoont bij een ander huishouden.
  • u of uw partner is zwanger.
  • u bent gescheiden of de samenwonende- of partnerrelatie is verbroken.
  • u woont in een onzelfstandige woonruimte.
  • u wordt uit detentie vrijgelaten.
  • u heeft een tijdelijke huurovereenkomst.
  • u woont in onderhuur.
  • u bent of wordt dakloos.
  • u wilt een woning met voldoende ruimte in het kader van co-ouderschap of bezoekregeling voor kinderen na scheiding of verbroken partnerschap.
  • u heeft psychische problemen als gevolg van één of meer van de hierboven genoemde omstandigheden.

  Pas 2 jaar na een afwijzing of toekenning is het mogelijk om opnieuw een urgentieverklaring aan te vragen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar de Huisvestingsverordening 2019.

 • Intake Woningcorporatie

  De intake kan uitsluitend ingevuld worden door een woonconsulent van één van de woningcorporaties.