Woningzoekende, urgentieverklaring

Als er sprake is van ernstige nood in uw woonsituatie kunt u een urgentieverklaring aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als er levensgevaar dreigt of uw leven erg wordt verstoord.

Aanvragen

U vraagt een urgentieverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Hiervoor vult u samen met de woningcorporatie het “Aanvraagformulier Urgentieverklaring (pdf, 191Kb)” in. Dit formulier inclusief alle benodigde (digitale) bijlagen heeft de woningcorporatie nodig voor het intakegesprek. Voor het intakegesprek maakt u een afspraak met één van de volgende woningcorporaties:

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan!

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij de woningcorporaties of de gemeente.

Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij de woningcorporatie terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wél betaalt u extra kosten want u moet de tussenpartij betalen voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom om een aanvraag altijd zelf in te dienen bij woningcorporatie.

Kosten

Soort productKosten
Urgentieverklaring€ 65,00