Ik wil een TOZO of TONK-regeling

Informatie

Ik wil een melding maken

Maak een melding

Wanneer moet de bak naar buiten

Vind de juiste dag

Werken bij gemeente Westland

Vind onze vacatures

Westlandse aanpak om uit coronacrisis te komen

Westlanders Brigade gaat werken aan herstel Het college van burgemeester en wethouders gaat een Westlanders Brigade instellen om een bijdrage te leveren aan het herstel van de economie en het algemeen welzijn en welbevinden van inwoners en ondernemers in Westland in relatie tot de coronacrisis. De... Lees verder »

Subsidie ‘Jeugd aan Zet’ helpt jongeren door coronacrisis heen

Veel Westlandse jongeren hebben het zwaar. Ze missen hun vrienden, het uitgaan, de contacten op school of zijn hun bijbaantje kwijt. Ook al kan er weer iets meer, het is allemaal anders dan het was. Ze kijken uit naar wat wél mag en kan. Met de Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021 daagt de... Lees verder »

Uitbreiding steun voor door corona getroffen cultuursector

Culturele organisaties en verenigingen in Westland zijn hard getroffen door de coronamaatregelen, zeker nu het zo lang duurt. Met de Subsidieregeling Algemene covid-19 steunmaatregel Cultuur Westland 2021 geeft de gemeente Westland de cultuursector financieel een extra steuntje in de rug. Er is... Lees verder »