Starterslening

Als u uw eerste huis wilt kopen kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een starterslening. De starterslening bedraagt maximaal € 30.000.

Aanvragen

Na het tekenen van de koopovereenkomst (voorlopige koopakte) of de koop-/aannemingsovereenkomst kunt u een Starterslening aanvragen.

 • Voor wie is de Starterslening?
  • voor zowel aanvrager als medeaanvrager is het de eerste koopwoning
  • de aanvrager of medeaanvrager is 21 jaar of ouder
  • u dient minimaal 1 jaar in de gemeente Westland ingeschreven te staan
  • niet-inwoners of inwoners die nog niet 1 jaar staan ingeschreven moeten maatschappelijk verbonden* zijn aan de gemeente. In geval van een aanvraag door twee personen geldt dit voor één van beide
  • in geval dat u een economische binding met de gemeente Westland heeft, geldt dat ten minste 1 (mede) aanvrager op het moment van de leningaanvraag een jaarcontract heeft bij een binnen de gemeente Westland gevestigd bedrijf van ten minste 24 uur per week. Daarnaast moet u voor ten minste 24 uur per week de werkzaamheden in de gemeente Westland verrichten

  * Maatschappelijke binding: Er is sprake van maatschappelijke binding als u een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft om zich in de gemeente te vestigen. Als u in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar onafgebroken inwoner van de gemeente Westland was, heeft u ook een maatschappelijke binding.

 • Hoe werkt het?

  U betaalt de eerste drie jaar geen rente en geen aflossing. Na drie jaar betaalt u rente en aflossing naar draagkracht. De lening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De verder te volgen procedure is uitgebreid beschreven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 • Voor welke woningen?

  De lening geldt voor zowel bestaande als nieuwe woningen maar niet voor woningen met een speciale kortingsconstructie (Koopgarant en Koopgoedkoop).

 • Kostengrens woning

  De kosten van de woning (koopsom/aanneemsom v.o.n., verbeterkosten/meerwerkkosten) mogen niet meer bedragen dan € 310.000,--.

 • Bereken de hoogte van uw lening

  U kunt zelf berekenen of u in aanmerking komt voor een starterslening en hoeveel deze bedraagt.