Groen- en reststroken

Een groen- of reststrook is een stukje openbaar groen of verharding, kleiner dan 30 m2. Soms is het mogelijk om uw tuin te vergroten met een stukje openbaar groen of verharding van de gemeente. Bent u geïnteresseerd in het kopen van een stuk gemeentegrond dat aan uw perceel grenst? Dan kunt u een verzoek doen bij de gemeente Westland.

Kosten

Als de mogelijkheid bestaat om de grond aan te kopen, hanteert de gemeente Westland een marktconforme verkoopprijs. Deze wordt jaarlijks vastgesteld in de Nota Grondprijzen (pdf 721kb).

 • Voorwaarden
  • Er wordt eerst gekeken of het stuk grond voldoet aan het criterium voor een grondsnipper (niet groter dan 30 m2). En geen onderdeel is van een groter stuk openbare grond
  • Koop is alleen mogelijk wanneer u als aanvrager de eigenaar bent van de naastgelegen grond
  • Als u als aanvrager huurder bent van de naastgelegen grond, wordt de aanvraag doorverwezen naar de verhuurder. Vervolgens wordt bekeken of de grondsnipper verkoopbaar is
 • Beoordelingscriteria

  Aankoopverzoeken worden beoordeeld op:

  • de mate waarin zij deel uitmaken van de groenstructuur
  • de huidige en mogelijk toekomstige functie van de grondsnipper
  • veiligheidsaspecten zoals verkeerveiligheid maar ook sociale veiligheid
  • juridische gronden zoals of er een recht van overpad op is gevestigd.

  De resultaten hiervan worden verwerkt in een totaaladvies waaruit blijkt of de grond wel of niet voor uitgifte in aanmerking komt.

  Hoe de gemeente omgaat met het gebruik van gemeentegrond en de verkoop (uitgifte) van grondsnippers kunt u lezen in het grondsnipperbeleid (pdf, 104kb). Het grondsnipperbeleid valt onder het privaatrecht.