Blijverslening

De blijverslening is een hypothecaire lening die de gemeente verstrekt om uw koopwoning aan te passen zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van de badkamer of het weghalen van drempels. De lening is er voor mensen die hun woning geschikt willen maken vanwege hun leeftijd. Of bijvoorbeeld voor ouders met een inwonend kind met een beperking.

Met de aanvraag stuurt u offertes van de aannemer, installateur en/of leverancier mee.

 • Hoe werkt het?

  Uw aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een brief waarin het bedrag van uw blijverslening is opgenomen. Ook ontvangt u een formulier. Hiermee vraagt u de lening definitief aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn toetst of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Hierbij wordt er hypotheek gevestigd op de woning en moet u ook naar de notaris.

 • Voorwaarden

  Aan de aanvraag zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • u bent eigenaar-bewoner van het huis
  • de blijverslening en hypotheek zijn samen maximaal 80% van de WOZ-waarde van uw huis
  • de maximale hoogte van de blijverslening in Westland is € 30.000,-
  • de lening is bedoeld voor aanpassingen in uw woning om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen