Evenementenkalender

Alle grote evenementen die in 2020 gaan plaatsvinden vindt u op de evenementenkalender 2020 (pdf, 74Kb).

Om een evenementenvergunning voor een groot evenement te kunnen krijgen, dient u vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaats vindt, een principeverzoek in.

 • Indienen principeverzoek

  Organiseert u in 2021 een groot evenement? Dien dan een principeverzoek in om uw evenement op de evenementenkalender te plaatsen. Een principeverzoek voor een evenement in 2021, dient u in vóór 1 oktober 2020. Dit doet u via eHerkenning of DigiD. Principeverzoeken voor 2020 worden niet meer in behandeling genomen.

  Indienen

  • een principeverzoek is niet hetzelfde als een evenementenvergunning. Een evenementenvergunning voor een groot evenement vraagt u minimaal 12 weken voor uw evenement aan
  • indien uw evenement op de evenementenkalender is geplaatst, betekent dit niet dat de aangevraagde evenementenvergunning wordt verleend. Hierover ontvangt u apart bericht
  • als u geen principeverzoek heeft ingediend, kunt u geen evenementenvergunning voor een groot evenement aanvragen
 • Waarom een evenementenkalender?

  De gemeente maakt jaarlijks een kalender met alle grote evenementen die dat jaar plaatsvinden. Zo kan de beschikbare inzet van de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert en kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid te borgen.

  De evenementenkalender wordt elk jaar op uiterlijk 1 december door de burgemeester vastgesteld. U wordt schriftelijk geïnformeerd indien uw evenement is geplaatst op de evenementenkalender. Ook wordt u geïnformeerd als uw evenement niet wordt geplaatst.