Echtscheiding inschrijven

Als u gaat scheiden moet u hiervoor naar de rechtbank. Een scheiding is pas definitief als deze in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Uw advocaat stuurt de documenten op naar de gemeente. U leest bij het kopje Meenemen welke documenten opgestuurd moeten worden. U kunt de documenten ook zelf bij de gemeente inleveren. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0174.

Meenemen

 • een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier
 • een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van een of beide partij(en)

Kosten

Aan het inschrijven van een echtscheiding zijn geen kosten verbonden.

 • Voorwaarden

  Bij inschrijving van een echtscheiding gelden de volgende voorwaarden:

  • u kunt de beschikking van de echtscheiding alleen laten inschrijven als deze onherroepelijk is
  • dit kan alleen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd
  • dit moet binnen 6 maanden gebeuren. Let op! Na deze periode kunt u de echtscheidingsbeschikking niet meer inschrijven en vervalt deze
 • Advocaat

  Om een huwelijk te beƫindigen heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek in. De rechter spreekt vervolgens uw scheiding uit. Dit noemen we de echtscheidingsbeschikking.

 • Inschrijven

  Een echtscheiding is pas officieel als de beschikking in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven. De datum waarop de beschikking is ingeschreven is de echtscheidingsdatum.

 • Getrouwd en/of gescheiden in het buitenland

  Welke situaties zijn er?

  1. U bent in Nederland getrouwd en in Nederland gescheiden.
   Dan moet u de beschikking in laten schrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Uw advocaat zorgt ervoor dat alle juiste documenten bij uw huwelijksgemeente worden ingeleverd.
  2. U bent in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden.
   Dan moet u de beschikking in laten schrijven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Uw advocaat zorgt ervoor dat alle juiste documenten worden ingeleverd. Na het opmaken van de akte stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag een bericht naar uw woongemeente.
  3. U bent in Nederland getrouwd, in het buitenland gescheiden en u woont in Nederland.
   Dan moet u uw buitenlandse echtscheidingsakte laten verwerken in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) van uw woongemeente. U moet bovendien een aantekening laten plaatsen op uw huwelijksakte in de gemeente waar u getrouwd bent. Deze gemeente stuurt dan naar uw woongemeente een mededeling dat het huwelijk is ontbonden.
  4. U bent in het buitenland getrouwd en gescheiden en woont in Westland.
   Dan moet u uw buitenlandse echtscheidingsakte laten registreren in de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) van Westland.