Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-05-2019.

Gemeente Westland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Wij streven er naar om voor het einde van september 2020 een website te voeren die voldoet aan de eisen van WCAG 2.1, niveau AA.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.gemeentewestland.nl/ (hoofdwebsite)

De volgende url's en onderliggende inhoud zijn uitgesloten van deze verklaring:

 1. www.gemeentewestland.nl/gemeenteraad-en-college/gemeenteraad.html (dit onderdeel valt niet onder onze verantwoordelijkheid)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)

  Oorzaak

  Wij hebben nog geen duurzame verwerking gevonden voor ingescande stukken.

  Gevolg

  Een groot deel van de aanwezige stukken is niet voor te lezen door software.

  Alternatieven

  Om deze stukken toch tot u te nemen nodigen wij u uit om 14 0174 te bellen, een medewerker zal u dan assisteren.

  Maatregelen

  Op dit moment vindt een technische inventarisatie plaats.

  Planning

  Uiterlijk september 2020.

Testresultaten

 1. 29-11-2018: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Gemeente Westland streeft naar een toegankelijke dienstverlening voor iedereen. Heeft u klachten of suggesties, neem dan gerust contact op via 14 0174 of een van de andere gemeentelijke kanalen.

De webredactie is dagelijks bezig met toetsing van de toegankelijkheid, mochten er toch struikelpunten zijn, dan waarderen wij uw signaal enorm.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.