Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden dreigen te komen, kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Deze regeling heet Tozo 3 en geldt tot 1 april 2021. Vanaf 1 april 2021 komt er een Tozo 4 regeling die loopt tot 1 juli 2021, wij zullen u hier tijdig over informeren.

Wilt u direct zien of dat u in aanmerking kan komen voor Tozo 3? Bekijk dit dan op de website www.krijgiktozo.nl voordat u een aanvraag doet bij de gemeente Westland.

Heeft u een Tozo-aanvraag gedaan en een bevestiging ontvangen? Wacht dan bericht van ons af. Wij beseffen dat u snel duidelijkheid wilt en proberen uw aanvraag binnen vier weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het soms langer duren.
Wij vragen hiervoor uw begrip en geduld en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Tozo 3

Zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij? Heeft u, samen met uw eventuele partner, hierdoor een inkomen wat lager is dan bijstand? Vraag dan de Tozo 3 uitkering aan. De regeling loopt tot 1 april 2021.
Als u, samen met uw partner, een inkomen heeft wat netto hoger is dan bijstand, dan heeft u geen recht op een Tozo-uitkering. Als die inkomsten lager zijn dan bijstand, dan is er mogelijk recht op een aanvulling tot bijstand.
De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw situatie, zie hiervoor de onderstaande uitkeringsbedragen. Bent u vennoot in een vennootschap? Zie onze vraag en antwoord over wie een aanvraag kan doen.
Voor dringend te betalen bedrijfskosten die u zelf niet kunt betalen of niet door andere regelingen worden vergoed, kunt u een rentedragende lening van maximaal € 10.157,00 aanvragen. Let op: als u al eerder een lening van € 10.157,00 heeft gekregen, kunt u deze niet meer aanvragen, u kunt wel een aanvulling aanvragen als u eerder een lager bedrag heeft gekregen.

Beschrijving

Vraag de overbruggingsregeling of de lening alleen aan als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tozo 3

Uitkeringsbedragen per maand vanaf 1 januari 2021 en inclusief vakantiegeld

Uw inkomsten en die van uw eventuele partner komen in mindering op de volgende uitkeringsbedragen:

Gehuwd/samenwonend en geen recht op AOW-uitkering
SituatieBedrag
Beide 21 jaar of ouder€  1.536,34
Beide 18, 19 of 20 jaar en geen kinderen€     530,98
Beide 18, 19 of 20 jaar en wel kinderen€     838,25
Één persoon 18, 19 of 20, één persoon ouder dan 21 en geen kinderen€  1.033,66
Één persoon 18, 19 of 20, één persoon ouder dan 21 en wel kinderen€  1.340,93
Gehuwd/samenwonend en één van de partners heeft recht op een AOW-uitkering

Één persoon is 21 jaar of ouder, een persoon is AOW-gerechtigd. Bedrag: € 1.620,74

Alleenstaande (ouder) en geen recht op een AOW-uitkering
SituatieBedrag
21 jaar of ouder€ 1.075,44
Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar, wel of geen kind€    265,49

Voor personen die in een inrichting verblijven gelden aparte uitkeringsbedragen.

Ingangsdatum Tozo-uitkering

U kunt de Tozo-uitkering aanvragen vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan uw aanvraag. 
Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag op 10 februari 2021? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 januari 2021.
Doet u de aanvraag bijvoorbeeld op 18 maart 2021, dan  kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 februari 2021.
U kunt de uitkering ook later in laten gaan of voor een kortere periode dan de maximale periode. Dit kan als u weet dat u vanaf een bepaalde datum zelf (of uw eventuele partner) weer voldoende inkomsten heeft.

Bedrijfslening

Voor de lening bedrijfskapitaal geldt nog steeds een maximumbedrag van € 10.157,00. Heeft u onder Tozo 1 en/of 2 een lening aangevraagd die lager is dan het maximumbedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot het bedrag van € 10.157,00. U moet wel bewijsstukken aanleveren van de dringende bedrijfskosten die u niet kunt betalen. Bent u vennoot in een vennootschap? Zie onze vraag en antwoord over wie er een aanvraag kan doen. . U kunt de lening ook krijgen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft. U kunt geen aanvraag doen als er sprake is van surceance van betaling of een staat  van faillissement.
De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van maximaal 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 is het niet nodig om af te lossen. Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 wordt geen rente in rekening gebracht. Als u een lening krijgt is uw eventuele partner ook aansprakelijk voor de terugbetaling. Als u een vennootschap onder firma heeft, zijn de andere vennoten ook aansprakelijk voor de terugbetaling.

  Afhandeling

  De gemeente doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. De maximale afhandeltermijn is 8 weken.

  Voorwaarden

  Als zelfstandige ondernemer kunt u de Tozo 3 regeling krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • U woont in het Westland
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht
  • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland. Of in een van de andere landen binnen de EU, EER of in Zwitserland
  • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
  • Vanwege de coronacrisis zijn uw inkomsten en die van uw eventuele partner bij elkaar lager dan het eerder aangegeven uitkeringsbedrag wat op uw situatie van toepassing is.

  Wat u moet weten

  Geeft u bij de aanvraag bewust onvolledige of valse informatie? Dan vordert de gemeente na controle het bedrag terug en krijgt u een boete.

  Wijziging doorgeven

  Ontvangt u een Tozo-regeling? Dan moet u wijzigingen van bijvoorbeeld uw inkomen of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit doet u via het contactformulier. Let op: het gaat hier om de wijzigingsformulieren Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

  Tozo terugbetalen

  Ontvangt u geld vanuit de Tozo-regeling? Maar kunt u met uw bedrijf weer aan de slag? Dan kunt u (een deel van) het geld dat u niet meer nodig heeft terugbetalen.

  Woonkostentoeslag

  Kunt u door de coronacrisis uw woonkosten niet meer betalen? Als u geen gebruik kunt maken van huurtoeslag of u woont in een koopwoning. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag.

  Voordat u de aanvraag start

  Zorg dat u de volgende stukken bij de hand heeft als u begint met de aanvraag. Dan kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk af handelen. Doet u dit niet, dan kan dit de afhandeling van uw aanvraag vertragen.

  • Bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wil ontvangen
  • Bankafschriften van alle rekeningen (zakelijk en privé) van de afgelopen maand
  • Bewijsstukken van andere inkomsten, zoals salarisstroken, van u en uw partner van de afgelopen maand
  • BTW aangiften 2e, 3e en 4e kwartaal 2020

  Onderstaande stukken zijn nodig bij een eerste aanvraag, deze zijn niet noodzakelijk als u een verlenging van de uitkering aanvraagt.

  • Identiteitsbewijs, ook van uw partner, let op een rijsbewijs voldoet niet
  • Aangifte Inkomstenbelasting 2019 
  • Specificatie huur of hypotheek 
  • Inschrijving Kamer van Koophandel 
  • Als u een lening aanvraagt ook: bewijsstukken van de dringend te betalen bedrijfskosten

  Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens nodig hebben, u hoort dan van ons hoe u die moet aanleveren.