Subsidie voor maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen vier soorten subsidies.

Subsidies Innovatiefonds sociaal domein

Ook dit jaar zoekt de gemeente weer naar vernieuwende ideeën op sociaal gebied. De gemeente steunt maatschappelijke organisaties en inwoners die met ideeën komen. Hiervoor stelt de gemeente geld beschikbaar vanuit het innovatiefonds sociaal domein.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen een aanvraag indienen voor middelen en activiteiten die hieraan bijdragen.

Structurele subsidies 2021

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren en wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De termijn voor het indienen van een aanvraag voor het jaar 2021 is inmiddels gesloten.
Vanaf begin januari 2021 wordt de indieningstermijn voor aanvragen voor (meerjarige) structurele subsidies 2022 weer opengesteld.
De betreffende aanvraagformulieren kunt u dan vinden op deze pagina. U bent dan in de gelegenheid om vóór 1 april 2021 een aanvraag voor 2022 in te dienen.

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode.

Investeringssubsidie sportaccommodaties 2021

Deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen die

•    In bezit zijn van een eigen accommodatie
•    Lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF

Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties.

Van de totale investering in de basisvoorzieningen van een accommodatie subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in de Subsidieregeling diverse activiteiten (pdf, 438Kb).

Aanvraagtermijn gesloten
De termijn voor het indienen van een aanvraag voor verlening van een investeringssubsidie sportaccommodaties 2021 is gesloten. Vanaf begin januari 2021 wordt deze voor aanvragen voor een investeringssubsidie sportaccommodaties 2022 weer opengesteld.
Het betreffende aanvraagformulier kunt u dan vinden op deze pagina. U kunt dan vóór 1 april 2021 een aanvraag indienen.