Subsidie voor maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor middelen en activiteiten.

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode.

Structurele subsidies 2022

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten. Duren de activiteiten meer jaren, doe dan een aanvraag voor een meerjarige subsidie. Een structurele subsidie wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De aanvraag voor het jaar 2022 moet uiterlijk 31 maart 2021 in ons bezit te zijn.

Lees het formulier goed door. Vul het compleet in en onderteken het.

Wanneer krijgt u bericht?

In november 2021 stelt de gemeenteraad de begroting vast voor 2022. Daarna krijgt u bericht of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen.

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen 2022

U kunt een investeringssubsidie voor sportaccommodaties en scoutinggebouwen aanvragen. Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties en scoutinggebouwen. De gemeente verleent maximaal 25% van de kosten van de investering. Onder paragraaf 4 in de Subsidieregeling diverse activiteiten 2021 leest u meer.

De regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen en scoutingverenigingen die:

  • in bezit zijn van een eigen sportaccommodatie of scoutinggebouw
  • lid zijn van een (sport) bond die is aangesloten bij het NOC*NSF of Scouting Nederland

Lees het formulier goed door. Vul het compleet in en onderteken het. Uw aanvraag 2022 moet uiterlijk 31 maart 2021 in ons bezit te zijn.

Wanneer krijgt u bericht?

In november 2021 stelt de gemeenteraad de begroting vast voor 2022. Daarna krijgt u bericht of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen.