Greenport

Westland is een krachtig gebied. In de afgelopen 120 jaar heeft de regio zich ontwikkeld tot hét glastuinbouwcluster in de wereld.

Westland vormt een cluster van glastuinbouw- en aanverwante bedrijven. Importeurs, exporteurs, verpakkers, ompakkers, telers, zaadveredelingsbedrijven, onderzoek & ontwikkeling, toeleveranciers, transporteurs en handelshuizen. En dit is nog maar een greep. Het is uniek dat dit gehele cluster is geconcentreerd op zo’n klein stukje aarde.

Westlandse mentaliteit

Afspraken die worden nagekomen. Langdurige samenwerkingen waar je op kunt bouwen. Ondernemers met een pioniersgeest en die ruimte nemen om te groeien. Zo wordt de Westlandse mentaliteit van zakendoen doorgaans getypeerd. Meerdere Westlandse bedrijven hebben zich gevestigd vanwege de logistieke mogelijkheden én die kenmerkende Westlandse mentaliteit.

Topsector

De Nederlandse politiek heeft negen topsectoren benoemd. Dit zijn sectoren waar het bedrijfsleven als onderzoekscentra in uitblinken. Eén van deze negen topsectoren is de sector ‘Tuinbouw & Uitgangsmaterialen’. Westland vormt één van de belangrijkste pijlers van deze topsector. Hier onder leest u over een aantal projecten die in Westland zijn gerealiseerd op gebied van kennis, duurzaamheid en innovatie.

 • Projecten kennis, duurzaamheid en innovatie

  World Horti Center

  World Horti Center is het meest actuele kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw, dat door kennisuitwisseling en samenwerking sneller kan innoveren.

  World Horti Center is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waarin openheid en transparantie centraal staan. De technische ontwikkelingen vormen vaak positieve bijdragen aan maatschappelijke onderwerpen.

  Bio Base Westland

  Naast Greenport Horti Campus ondersteunt gemeente Westland de ontwikkeling van een internationaal kenniscentrum op het gebied van veredeling, inhoudsstoffen, gebruik van restmaterialen, teelt en technieken. Een voorbeeld hiervan is Bio Base Westland en Bioboost.

  Aardwarmteprojecten

  Westland en de glastuinbouwsector loopt voorop als het gaat om de ontwikkeling van duurzame projecten. De kas is een energiebron voor duurzame toepassingen zoals warmte-opslag en hergebruik. Het glastuinbouwcluster verbruikt nu nog veel aardgas en de gemeente Westland en bedrijven willen het fossiele verbruik in de komende jaren vervangen door duurzame energie. Hiervoor wordt sterk ingezet op aardwarmteboringen en het versnellen van energietransitie. De ambitie is dat iedere tuinder in Westland aangesloten is op een aardwarmtebron. Kijk ook op de websites van Trias Westland en Greenwell Westland voor meer informatie.