Detailhandel

Met de detailhandelsvisie streven we de volgende doelen na:

  • Behoud van volledig en adequaat winkelaanbod op Westlands niveau.
  • Behoud van spreiding van dagelijks winkelaanbod over de kernen.
  • Behoud en versterken van aantrekkelijke winkelcentra in de kernen.
  • Concentratie van recreatief aanbod om een economisch gezonde recreatieve winkelsector met marktconforme omzetten te stimuleren.
  • Tegengaan afvloeiing koopkracht in de recreatieve sector.
  • Tegengaan overaanbod doelgerichte winkelsector op bedrijventerreinen.

Op dit moment werken we aan een nieuwe detailhandelsvisie. De huidige visie stelde de gemeenteraad in 2009 vast en deze is toe aan vernieuwing. Mocht u de volledige detailhandelsvisie in willen zien, dan kunt u deze opvragen via info@gemeentewestland.nl