Bedrijvencontactcentrum

Het Bedrijvencontactcentrum van de gemeente Westland is het aanspreekpunt voor ondernemers in gemeente Westland. Het bedrijvencontactcentrum helpt u met al uw vragen. Wilt u langskomen? Maak hiervoor dan een afspraak. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch via 140 174. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Bedrijf vestigen of uitbreiden in het Westland
  • Bouwregelgeving
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Drank- en Horecawet
  • Herstructureringsinitiatieven glastuinbouw
  • Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen etc)
  • Omgevingsvergunningen
  • Evenementen organiseren
  • Reclame plaatsen