Automatische incasso

Elke belastingaanslag moet altijd binnen twee maanden worden betaald. U kunt de gemeente Westland ook machtigen voor automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan automatisch in maximaal 8 maandelijkse termijnen afgeschreven. Het termijnbedrag wordt elke laatste werkdag van de maand van uw bankrekening afgeschreven.

Bij wijzigingen op uw belastingaanslag (uitstel van betaling, ontheffing of vermindering van de aanslag) wordt het maandelijks te betalen bedrag aangepast. Op deze manier heeft u aan het einde van de betalingstermijn het gehele verschuldigde bedrag betaald.

Let op bij aanvragen van automatische incasso wordt u geleid naar uw eigen bankomgeving.

Kosten

Het afgeven of intrekken van een machtiging tot automatische incasso is kosteloos.

 • Voor wie?
  • personen met een aanslagbedrag tussen de € 100 en € 5.000 kunnen gebruik maken van deze regeling
  • bij personen met een aanslagbedrag onder de € 100 is automatische incasso in maximaal 2 maandelijkse termijnen mogelijk
  • overige betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de invorderingsambtenaar

  Lees meer in de Uitvoeringsregels voor Automatische Incasso.

 • Voordelen van automatische incasso

  Betalen met een automatische incasso biedt u de volgende voordelen:

  • de betaling vindt gespreid plaats over een langere periode
  • de betaling vindt automatisch plaats, dus u kunt niets vergeten
  • de betaling is altijd tijdig, waardoor u geen risico loopt op extra (aanmanings)kosten
 • Aanmelden voor automatische incasso

  Log in op de Digitale Belastingbalie en geef daar uw automatische incasso-opdracht.
  Heeft u een nieuw rekeningnummer, dan kunt u dit ook via de Digitale Belastingbalie wijzigen.

  Is dit voor u niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u geen DigiD heeft, neem dan contact op met de gemeente en vraag een machtigingskaart aan.

  Een maand na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen vindt, op de laatste werkdag van de maand, de eerste incasso-opdracht plaats.