Afvalstoffenheffing

De gemeente laat huishoudelijk afval ophalen. De heffing die elk huishouden moet betalen voor het ophalen van vuilnis, heet afvalstoffenheffing. Het is een vast tarief per jaar. Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De gemeente maakt op deze heffing dus geen 'winst'.

Tarieven 2021

Eenpersoonshuishouden per jaar € 290,76
Tweepersoonshuishouden per jaar € 328,44
Meerpersoonshuishouden per jaar € 366,84
 • Welk tarief betaalt u?

  Welk van de drie tarieven u moet betalen, hangt af van het aantal personen in uw huishouden: 1, 2 of meer dan 2. De gemeente telt het aantal personen bij u in huis, door te kijken naar het aantal personen dat op 1 januari op uw adres staat ingeschreven. Dat aantal geldt dan voor het hele belastingjaar.

  Wanneer u na 1 januari in de gemeente Westland komt wonen, dan geldt natuurlijk het aantal personen op de dag van de verhuizing.

  De hoeveelheid afval die u daadwerkelijk op straat zet dat jaar, is niet van belang. Er wordt alleen gekeken naar het aantal personen in uw huishouden.

  Als er binnen een huishouden meerdere personen wonen, wijst de gemeente één persoon aan die de belastingaanslag krijgt. Meestal is dat de oudste in leeftijd.

 • Ontheffing afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing is een tijdvakbelasting. Dat wil zeggen dat de belastingplicht wordt opgebouwd gedurende het belastingjaar. Als de belastingplicht tijdens het belastingjaar wordt beëindigd, verleent de gemeente automatisch ontheffing. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Als u een maand na de gebeurtenis nog geen bericht ontvangen heeft, dan kunt u alsnog zelf een verzoek aanvragen om ontheffing. Dit kan via de Digitale Belastingbalie.
   

 • Minder afval, minder betalen

  De hoogte van de afvalstoffenheffing heeft u voor een deel zelf in de hand, samen met de andere inwoners van de gemeente. Want als de gemeente minder afval hoeft te verwerken, gaan de kosten omlaag.

  Wat daarbij kan helpen, is afval beter scheiden. Bijvoorbeeld door geen papier bij het restafval in de vuilniszak of container te doen. Papier kunt u zelf wegbrengen naar de papierbak op een van de milieueilanden bij u in de buurt.

 • Tarieven 2020
  Eenpersoonshuishouden per jaar  € 223,92
  Tweepersoonshuishouden per jaar  € 252,96
  Meerpersoonshuishouden per jaar  € 282,60