Belastingen

Door gebruik van e-herkenning is de digitale belastingbalie nu ook toegankelijk voor ondernemers. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan aan via: www.eherkenning.nl.

Belastingaanslagen/WOZ-beschikkingen

De gemeente streeft er naar om de belastingaanslagen/WOZ-beschikkingen te versturen voor 1 maart. Dit lukt helaas niet in alle gevallen. Op dit moment is aan circa 98% van alle inwoners een belastingaanslag/WOZ-beschikking verstuurd. De overige 2% betreft met name nieuwbouw of in aanbouw zijnde woningen.We streven ernaar in de maanden juni en juli het restant voor een groot deel te hebben afgehandeld.