Huisvuil

Veel huisvuil wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt op vaste dagen of op afspraak. Huisvuil kunt u ook ook zelf wegbrengen naar een milieustraat of naar een milieu-eiland.

Huisvuil verdelen we in:

  • restafval (grijze bak)
  • gft-afval (groene bak)
  • papier (blauwe bak)
  • grofvuil
  • klein chemisch afval

De afvalinzameling van restafval, gft en pbd die op maandag 1 juni zou worden opgehaald, wordt ingezameld op zaterdag 30 mei.
Wie normaal gesproken de 1ste maandag van de maand de papierbak buiten zet, doet dat in plaats van op 2de Pinksterdag nu op dinsdag 2 juni.

Ook zijn de milieustraten gesloten op 2de Pinksterdag.

Wanneer wordt het huisvuil opgehaald?

Vul hieronder uw postcode in. U krijgt dan de eerstvolgende ophaaldag te zien voor uw grijze -, groene - en blauwe bak. Voor grofvuil en klein chemisch afval zijn er vaste ophaaldagen maar u moet dit wel eerst melden via telefoon 14 0174.


Wat u moet weten

Voor de afvalbakken zijn er vaste regels voor:

  • het buiten zetten
  • vermissing of schade
  • reiniging
  • niet (goed) geleegde bakken

Grofvuil

U kunt grofvuil laten ophalen of zelf wegbrengen naar een milieustraat.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u 1 keer per maand laten ophalen. U moet dit wel vooraf melden. Bel hiervoor met 14 0174. U kunt het ook op bepaalde dagen naar de milieustraten brengen.

Afval scheiden

De gemeente stimuleert het scheiden van afval. Als u daar geen bak voor heeft kunt u glas, papier, textiel, en plastic zelf wegbrengen naar een milieu-eiland bij u in de buurt.

Bedrijfsafval

Bedrijven, waaronder ook scholen en verenigingen, moeten een particulier inzamelbedrijf inschakelen. De gemeente kunt u hiervoor niet benaderen.

Vuil op straat

De gemeente veegt het vuil op straat en afhankelijk van het seizoen worden bloesem- of bladresten verwijderd.
Afval mag u niet op straat gooien. Honden- en paardeneigenaren zijn verplicht de poep van hun dieren op te ruimen. Bij (zwerf)vuiloverlast kunt u een melding maken.