Wmo-melding

U woont in Westland en heeft een hulpvraag. Soms heeft u ondersteuning nodig bij dagelijkse taken om zelfstandig te wonen, zoals de administratie of het huishouden, een rolstoel, vervoer of een woningaanpassing. Eerst kijkt u zelf naar een oplossing. Dit kan ook met hulp van uw kinderen, familie, vrienden of buren. Daarnaast zijn er verschillende organisaties en diensten in het Westland die u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Vitis Welzijn of naar éen van de Buurt Informatiepunten

Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u ondersteunen. Dit is geregeld in de Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wmo-ondersteuning in Westland

Bekijk het filmpje over wat dit voor u betekent.

Wmo-melding doen

Met een Wmo-melding vraagt u een gesprek aan bij de gemeente. U kunt zelf bepalen of u het formulier invult via DigiD of zonder DigiD. Ook kunt u voor iemand anders een melding doen. Dit gaat zonder DigiD.

Hulp bij het melden

Op werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur is de gemeente telefonisch bereikbaar op 14 0174.
U kunt ook langskomen bij een Buurt Informatiepunt.

Een melding gedaan, en dan?

De gemeente streeft ernaar om binnen 2 weken na de melding een afspraak met u te maken.

 • Voorbereiden op het gesprek

  Tijdens het gesprek praat u met een medewerker van de gemeente: de Wmo-consulent. U kunt zich voorbereiden op het gesprek door uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Waar heb ik ondersteuning bij nodig?
  • Nu lukt mij dit niet zelf omdat?
  • Wie zitten er in mijn sociale netwerk?
  • Wat kan ik zelf of met hulp van mijn netwerk doen om mijn doel te bereiken?
  • Zijn er algemene voorzieningen waar ik gebruik van kan maken?
  • Op welke manier verwacht ik dat de gemeente mij kan ondersteunen?

  U kunt het antwoord op de bovenstaande vragen noteren in een persoonlijk plan (pdf, 229Kb). Met een persoonlijk plan, kunt u uw vraag om ondersteuning uitwerken en concreet maken. Het plan kunt u met de Wmo-consulent bespreken tijdens het gesprek. Het opstellen van een persoonlijk plan is niet verplicht.

 • Hulp nodig bij het gesprek?

  Het kan fijn zijn als er iemand uit uw naaste omgeving bij het gesprek met de Wmo-consulent aanwezig is. U kunt dit bijvoorbeeld aan een familielid of kennis vragen. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u een beroep doen op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

 • Wat regelt of betaalt u zelf?

  Er zijn aanpassingen en/of voorzieningen die niet vanuit de Wmo vergoed worden, omdat we die als algemeen gebruikelijk beschouwen. Dit zijn voorzieningen die niet speciaal voor iemand met een beperking zijn bedoeld en gewoon in de winkel te koop zijn. Denkt u hierbij aan een verhoogd toilet, wandbeugels of een elektrische fiets.

  Tijdelijke hulp bij het huishouden

  U kunt in aanmerking komen voor de basisvoorziening Tijdelijke hulp bij het huishouden, als u:

  • inwoner bent van gemeente Westland
  • kortdurend hulp nodig heeft door een tijdelijke beperking. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname
  • langdurig mantelzorger bent (dit houdt in langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week) en u staat ingeschreven bij het mantelzorgsteunpunt binnen de gemeente Westland

  U kunt zelf contact opnemen met één van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden. U heeft hiervoor geen indicatie nodig vanuit de Wmo. De zorgaanbieder beoordeelt of u aan de genoemde voorwaarden voldoet. 

  Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u eenmalig 40 uur hulp inkopen. Dit pakket dient u binnen 6 maanden te gebruiken. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- per uur rechtstreeks aan de zorgaanbieder. De rest betaalt de gemeente.

  Uitleen hulpmiddelen

  Als u tijdelijk een hulpmiddel nodig heeft, dan is het lenen van een hulpmiddel een goede optie. In veel gevallen kost dit u niets, omdat uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Wat kost ondersteuning vanuit de Wmo?

  Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf de leeftijd van 18 jaar € 19,00 per maand. Heeft u een inkomen tot 130% van het minimumloon? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U krijgt over de eigen bijdrage bericht van het CAK.

 • Contact

  Heeft u vragen over de Wmo? Zijn er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie?
  De gemeente is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 14 0174.

 • Heeft u een klacht over uw ondersteuning?

  Gaat uw klacht over:

  1. De ondersteuning die u krijgt of het gedrag van de zorgverlener/zorgaanbieder?
   Neem contact op met uw zorgverlener/zorgaanbieder en vraag naar de klachtenregeling.
  2. Komt u er samen met de zorgverlener/zorgaanbieder niet uit?
   Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0174 of mail naar info@gemeentewestland.nl. U kunt niet anoniem contact opnemen.
  3. Heeft u een klacht over gedrag van een medewerker van de gemeente?
   Dien uw klacht online in of bel de gemeente via telefoonnummer 14 0174. Of mail naar info@gemeentewestland.nl. De klacht moet concreet zijn en kan niet anoniem worden ingediend.

  Meer informatie?

  U kunt altijd bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0174. Of ga langs bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. Bekijk de openingstijden en adressen van de Buurt Informatiepunten. Bij deze punten kunt u ook binnenlopen als u hulp nodig heeft bij het indienen van uw klacht.