Westlandse aanpak

De gemeente heeft de bestrijding en het voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda staan. Met actieve inwoners, vele vrijwilligers, professionals en ondernemers trekken we gezamenlijk op om dit probleem stap voor stap aan te pakken.

Eenzaamheid in cijfers

In Westland voelt ruim 41% van de mensen zich eenzaam en 8 % voelt zich ernstig eenzaam. 34 % van de jongeren voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam: Wanneer u (bijna) niemand heeft om op terug te vallen, raakt u makkelijk in een sociaal isolement. De kans is groot dat dit ook gevolgen heeft voor de gezondheid.

Plan van aanpak

Eenzaamheid is een groot probleem. Daarom is er een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat hoe we met elkaar, duurzaam en via maatwerk eenzaamheid in Westland kunnen voorkomen en verminderen. Belangrijke punten zijn:

  • op de korte termijn zorgen voor meer bekendheid over het onderwerp en mogelijke oplossingen, beginnen met het aanbieden van trainingen, het verbeteren van kwaliteit en het introduceren van een digitaal Signaalpunt tegen eenzaamheid
  • op langere termijn zorgen voor een effectief netwerk dat samen keuzes maakt om eenzaamheid gericht te voorkomen en tegen te gaan, door bijvoorbeeld een publiekscampagne, trainingsaanbod en het verbeteren van (de bekendheid van) het aanbod tegen eenzaamheid

Lees hier het plan van aanpak (pdf, 3Mb) en de infographic (pdf, 768kb) over eenzaamheid.

Eenzaamheid herkennen en doorbreken

Eenzaamheid is een probleem in heel Westland: van jong tot oud. Voor iedereen voelt eenzaamheid anders en zijn er andere oorzaken. Het gevoel kan ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding, verlies van de partner of werk. Soms komt het omdat iemand onzeker is, niet mee kan komen of een andere achtergrond heeft. Ook kunnen bijvoorbeeld armoede, schulden, mantelzorgverplichtingen, laaggeletterdheid, verslaving of gezondheidsproblemen tot eenzaamheid leiden. Als we ons bewust zijn van de variatie en verschillende oorzaken van eenzaamheid, dan kunnen we het sneller en beter herkennen en er wat aan doen.

Wegwijzer in eenzaamheid

Als vrijwilliger of professional kunt u het verschil maken voor iemand die (mogelijk) eenzaam is. Inwoners van Westland kunnen op veel plekken informatie of ondersteuning krijgen. Deze pagina biedt een handig overzicht. Heeft u aanvullingen en correcties? Mail naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl.

Sociaal plein Westland

Op de website van Sociaal Plein Westland staat een overzicht van Westlandse organisaties en activiteiten op het gebied van begeleiding, zorg en ondersteuning. Wordt uw organisatie of activiteit nog niet genoemd? Meld u dan aan.

Nieuwsbrief Eenzaamheid

Bent u als professional of vrijwilliger betrokken bij het thema eenzaamheid in Westland en wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Eenzaamheid door een e-mail te sturen naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl.