Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein Westland is onafhankelijk. Zij houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
De leden zijn betrokken inwoners van Westland die zich belangeloos inzetten. Zij richten zich op de belangen van alle burgers en met name die van kwetsbare burgers.

Bekijk voor meer informatie de website van de Adviesraad Sociaal Domein.