8. Proces

De Omgevingsvisie is tot stand gekomen na inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties. Over deze inbreng leest u meer in dit verslag (pdf). Daarnaast lag de Omgevingsvisie van 3 augustus 2020 tot 18 september 2020 ter inzage. De zienswijzen die binnen zijn gekomen op de ontwerp-Omgevingsvisie verwerken we in een eindversie van de Omgevingsvisie. De gemeenteraad stelt deze vast (naar verwachting in december 2020). Daarna is de Omgevingsvisie definitief en geeft het richting aan de (ruimtelijke) ontwikkeling van Westland. De visie geldt voor zowel de gemeente als voor andere initiatiefnemers