Huisvesting Arbeidsmigranten

In Westland werken veel buitenlandse arbeidsmigranten tijdelijk in de glastuinbouw. Deze groep tijdelijke inwoners heeft recht op goede huisvesting. Voor de glastuinbouw wordt goede huisvesting steeds belangrijker om de concurrentie voor goede arbeidskrachten aan te kunnen.
De huisvesting van deze groep is snel een groot knelpunt geworden. Meer vraag en minder aanbod van bestaande woningen en gebouwen. De verwachting is dat deze werknemers ook de komende jaren in groeiende mate nodig blijven. De gemeente ondersteunt ondernemers bij het mogelijk maken van goede, tijdelijke, huisvesting. De huisvesting is zo specifiek dat deze niet concurreert met  de huisvesting van andere doelgroepen (starters, sociaal urgenten, statushouders). LTO, uitzenders en de gemeente werken hierin nauw samen.

Arckelweg, Poeldijk

Uitzender Watch Out heeft het initiatief genomen voor een verbouwing van het bestaande pand aan de Arckelweg 30 in Poeldijk. Zij gaan hier 86 bedden realiseren. De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemer om te bezien of er mogelijkheden zijn om deze locatie, waarvan de grond gemeente eigendom is, gedeeltelijk ook voor spoedzoekers in te zetten.

Elsenbos, Naaldwijk

Elsenbos is een nieuw te ontwikkelen gebied langs de burgemeester Elzenweg tegenover de woonboulevard in Naaldwijk. Hier is door Homeflex een plan uitgewerkt voor 300 bedden.

Lange Broekweg, Naaldwijk

Voor de oude renbaan aan de Lange Broekweg hebben twee uitzenders, Blue groep en Jobcenter Haaglanden een plan gemaakt voor 290 bedden.

Tiendweg, Naaldwijk

Voor het leegstaande pand aan de Tiendweg in Naaldwijk, waar tuinbouwadviesbureau AAB in zat, is een vergunning aangevraagd om het pand te verbouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten. De initiatiefnemer vraagt de gemeente om medewerking voor zijn plan door 10 jaar een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens het plan wordt het pand verbouwd tot 41 kamers  voor 2 personen, met een eigen badkamer en een  keukenblok. Op eigen perceel zijn 25 parkeerplaatsen te realiseren.
De tekeningen voor de verbouwing vindt u hier: