Publiekrechtelijke beperkingen

Als u de rechtstoestand van een onroerende zaak (zoals een huis of een stuk grond) wilt weten, kunt u een kadastraal bericht eigendom opvragen bij het Kadaster. Dit is geregeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Publiekrechtelijke beperking

Soms heeft de gemeente een beperking opgelegd aan een pand of stuk grond. Hierin is opgenomen wat u wel of niet mag doen met dat pand of terrein. Zo kan een stuk grond bijvoorbeeld als natuurmonument zijn aangemerkt. Dit noemen we een “publiekrechtelijke beperking”. Als blijkt dat de gemeente een beperking heeft opgelegd kunt hiervan een kopie aanvragen door een e-mail te sturen naar  wkpb@gemeentewestland.nl.

Kosten

Kosten inzage WKPB
Soort productKosten
Uittreksel bericht gemeentelijk publiekrechtelijke beperkingen € 11,60 
Verklaring afwezigheid van geregistreerde beperkingen € 11,60
 • Publiekrechtelijke beperkingen

  Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen zijn:

  • een pand wat een gemeente- of rijksmonument is
  • een pand wat onbewoonbaar verklaard is
  • verbetereisen die aan een pand worden gesteld
  • beschermde natuur