Cluster Ruimte

Voor een bloeiende leefomgeving

Het cluster Ruimte is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling in gemeente Westland. Binnen dit cluster zetten 8 teams zich in voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Dat is best een uitdaging. Aan de ene kant biedt gemeente Westland haar inwoners een prettige, groene woonomgeving. Met alle ruimte voor recreatie en ons actieve verenigingsleven. Aan de andere kant biedt onze gemeente veel ruimte aan innovatieve en duurzame glastuinbouw. Daarmee zijn we een belangrijke economische motor voor Nederland.

Die twee kanten komen samen in het werk van het cluster Ruimte. De verschillende teams zetten zich samen in voor een leefbare, bereikbare en bloeiende leefomgeving. Van idee tot realisatie. Inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement.

Cluster Ruimte bestaat uit deze teams:

 • Strategie & Programmering
  Stelt strategische kaders en plannen op, programmeert de activiteiten en projecten van het cluster, en geeft advies op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, bereikbaarheid en ecologie.
 • Gebiedsontwikkeling
  Verzorgt planstudies en de realisatie van gebiedsontwikkeling. Adviseert over subsidies, koopt en verkoopt gronden en stelt het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling op.
 • Ingenieursbureau
  Realiseert complexe civieltechnische projecten, verzorgt omgevingsmanagement en -communicatie en technische advisering, verleent opdrachten (intern en aan de markt).
 • Gebiedsbeheer
  Onderhoudt o.a. begraafplaatsen, wijken, recreatiegebieden en sportvelden, zamelt huishoudelijk afval in, verzorgt gladheidsbestrijding, calamiteitendienst en omgevingszorg.
 • Civiel & Vastgoedbeheer
  Beheert en onderhoudt civieltechnische werken, zoals wegen en riolering, en beheert en verhuurt gemeentelijk vastgoed.
 • Omgeving & Toezicht
  Houdt toezicht tijdens bijvoorbeeld bouw en uitvoering, verwerkt meldingen en handhavingsverzoeken, inventariseert bestemmingsplannen en cultuurhistorisch erfgoed.
 • Bedrijfsbureau
  Beheert o.a. areaalgegevens en geo-informatie, geeft juridisch advies m.b.t. handhaving glastuinbouw en vastgoed, verzorgt administratie van projecten en vastgoedverhuur.
 • Bureau cluster Ruimte
  Is het centrale aanspreekpunt binnen het cluster, ondersteunt de clusterdirecteur, verzorgt de kwaliteitsborging van bestuurlijke stukken en regisseert ontwikkelopdrachten.

Wil jij bijdragen aan een prettige leefomgeving voor iedereen die in de gemeente woont en werkt? Kom werken bij cluster Ruimte. Grote ambities, informele sfeer. Kijk of er vacatures zijn.