Cluster Dienstverlening

In het cluster Dienstverlening staat de behoefte van inwoners en organisaties centraal. Zij hebben regelmatig informatie en diensten nodig van de gemeente.

De 13 teams in dit cluster spelen daarom een belangrijke rol. Een rol die veel vormen aanneemt. Van het verlenen van vergunningen tot hulp bij zorg en welzijn. Van financiële en juridische ondersteuning tot het begeleiden bij inburgering. En van het verwerken van klachten en bezwaren tot het beheren van het culturele erfgoed van de gemeente Westland.

Het cluster Dienstverlening bestaat uit deze teams:

 • Team Bedrijfsbureau Dienstverlening
  Verantwoordelijk voor o.a. applicatiebeheer, kwaliteitszorg, verwerking van bezwaar en beroep, financiële en juridische advisering.
 • Team Bedrijven- en Omgevingscontactcentrum (BOCC)
  Het aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Behandelt bijvoorbeeld vragen over vestigingsmogelijkheden en aanvragen voor startersleningen.
 • Team Klantencontactcentrum
  Verantwoordelijk voor het eerstelijns klantencontact en het beantwoorden van vragen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en werk en inkomen.
 • Team Inkomen
  Behandelt aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand: de inkomenskant van de Participatiewet. Ook voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
 • Team Zorg
  Biedt inwoners informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het doel is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.
 • Team Participatie
  Bestaat uit o.a. consulenten op het gebied van Schuldhulpverlening/Budgetbeheer en jongerenconsulenten Leerplicht/Voortijdig Schoolverlaten.
 • Team Historisch Archief Westland
  Eén van de belangrijkste beheerders van ons culturele erfgoed. Met 2,7 kilometer aan archieven en talloze collecties waaronder  boeken, kranten, bouwtekeningen en films.
 • Team Bedrijfsbureau
  Beschrijving ontbreekt nog
 • Team Ondersteuning
  Beschrijving ontbreekt nog
 • Team Administratie
  Levert administratieve ondersteuning aan de inkomens- en zorgconsulenten, verzorgt uitkeringen en bijzondere bijstand, verwerkt rapportages en houdt de archieven bij.
 • Team Burgerzaken
  Vervult alle taken rond de Basisregistratie Personen (BRP), naturalisatie, verkiezingen en producten en diensten van de burgerlijke stand, zoals huwelijk en naamswijziging.
 • Frontoffice Burgerzaken
  Verantwoordelijk voor het eerste klantencontact. Voert wettelijke taken uit op het terrein van Burgerzaken. Helpt bijvoorbeeld ook Nederlanders in het buitenland aan een DigiD.
 • Team Post en Registratie
  Verzorgt alle inkomende en uitgaande post, zowel fysiek als digitaal, en koppelt deze aan de juiste teams en collega’s binnen de organisatie.

Wil jij je inzetten voor de inwoners en organisaties in gemeente Westland? Kom werken bij het cluster Dienstverlening. Kijk of er vacatures zijn.