Veilige snelheid rondom de school

Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt. Ook in een schoolomgeving en op de routes naar scholen. Hoe harder u rijdt, des te langer uw remweg is. Maar weet u ook hoe groot het effect van uw snelheid op uw remweg is?

Voorbeeld

Als u 30 km/uur rijdt, is uw remweg ca. 14 meter. Als er dus 14 meter voor uw auto onverwacht een kind oversteekt, kunt u bij een snelheid van 30 km/uur nog tijdig remmen. Als u 50 km/uur rijdt, bent u al zo’n 14 meter verder voordat u begint te remmen. Pas na ca. 26 meter staat u stil. U zult datzelfde kind dan dus op volle snelheid aanrijden. De helft van de voetgangers overleeft een aanrijding met 50 km/uur niet. Daarom is het zo belangrijk dat u zich aan de maximumsnelheid houdt.

Dit filmpje laat het verschil zien tussen de rem- en stop-afstand bij 30 en 50 km per uur.

 • Breng en haal uw kind bij voorkeur te voet of op de fiets

  Dat is driemaal winst: (1) Uw kind krijgt lichaamsbeweging, waardoor het zich in de les beter kan concentreren. (2) Uw kind kan ervaring opdoen in het verkeer. (3) De schoolspits wordt een stuk rustiger en veiliger.

 • Parkeer uw auto in een parkeervak

  Auto’s die op de stoep staan of ‘heel even maar’ midden op straat zorgen voor onoverzichtelijke situaties die vooral voor kinderen niet zijn te overzien. Voor de jongste kinderen geldt dit ook letterlijk. Zij zijn klein en kunnen daardoor nog niet over auto’s heen kijken. En andersom zien passerende automobilisten de kinderen niet. Zet uw auto daarom alleen op plaatsen die daarvoor zijn bedoeld.

 • Gebruik de Kiss & Ride strook

  Gebruik de Kiss & Ride strook alleen als u direct weer doorrijdt nadat uw kind is uit- of ingestapt. Wilt u uw kind naar de klas brengen? Gebruik dan de gewone parkeervakken.

 • Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen

  Kinderen zijn snel afgeleid. Als ze bij het uitstappen een vriendje aan de overkant van de straat zien, kunnen ze ineens vergeten dat ze midden op straat staan. Daar komt bij dat kinderen door hun geringe lengte moeilijk zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.

 • Houd u aan het eenrichtingsverkeer

  Een volwassene hoort en ziet u misschien aankomen als u van de verkeerde kant de straat in rijdt. Een kind meestal niet. Kinderen zien nog niet goed wat er aan de zijkant van hun gezichtsveld gebeurt. Daarnaast is het voor kinderen lastig om geluiden te lokaliseren. Ze horen wel een auto aankomen, maar weten niet uit welke richting. Dus als u tegen de richting in rijdt, verwachten kinderen u niet en zullen ze u niet opmerken.

 • Houd de ingang van het schoolplein vrij

  Kinderen zijn gebaat bij een zo overzichtelijk mogelijke verkeerssituatie. Parkeer uw fiets daarom niet precies voor de uitgang van het schoolplein.

Spelregels voor een veilige schoolomgeving

’s Morgens en ’s middags is het spitsuur rondom scholen. Hollende kinderen, zwaaiende ouders, auto’s, fietsen en een enkel taxibusje. Om dat spitsuur veilig te laten verlopen, zijn er een paar spelregels. Wij vragen u om uw verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met kinderen in het verkeer.