Verhuizing doorgeven

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
  • als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: uzelf, ouder, voogd of verzorger
  • als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
  • als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • als u onder curatele staat: de curator
  • een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs

Verhuizen er anderen mee? Let dan op:

Verhuist er iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft. Dan moet hij/zij zelf de verhuizing doorgeven.
Als u de verhuizing van uw kind doorgeeft, moet dit door 1 ouder worden gedaan. Spreek met de andere ouder af wie de verhuizing van uw kind doorgeeft.

Kosten

Aan het doorgeven van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.