Nederlandse nationaliteit via verkorte procedure aanvragen (optie)

U woont in Nederland en wilt Nederlander worden, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. "Optie" is een verkorte aanvraag om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Voorwaarden

U komt voor optie in aanmerking wanneer

 • u 18 jaar of ouder bent
 • uw geboorteakte is geregistreerd in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP)

Meer informatie over de voorwaarden voor optie via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Adviesgesprek

Voor een adviesgesprek maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0174.

Meenemen

Bij uw eerste afspraak neemt u mee:

 • een geldig paspoort (van het land van herkomst)
 • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning
 • buitenlandse geboorteakte (als deze nog niet is geregistreerd bij de gemeente)
 • Kosten

  Kosten Nederlander worden door optie

  Soort productKosten
  per persoon€ 191,00
  2 partners € 326,00
  per medeopterende minderjarige € 21,00
 • Verloop van de aanvraag
  • als u aan de voorwaarden voldoet, dan nemen wij uw aanvraag in behandeling
  • u wordt per brief over de beslissing geïnformeerd
  • als u de Nederlandse nationaliteit krijgt, wordt u ongeveer 6 weken later uitgenodigd voor de Naturalisatieceremonie

  De procedure duurt maximaal 3 maanden vanaf het optieverzoek. Dit kan verlengd worden met 13 weken. Hierover ontvangt u dan bericht. 

 • Antecedenten

  Een onderdeel van de aanvraag is een antecedentenonderzoek. Onderzocht wordt of u een strafrechtelijk verleden heeft. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.