Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens en/of van uw minderjarige kinderen. Deze gegevens worden dan niet aan maatschappelijke instellingen verstrekt. Wel is de gemeente in bepaalde gevallen verplicht de gegevens door te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen.

U dient per persoon een aanvraag om geheimhouding te doen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

 • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
 • niet-commerciĆ«le instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Kosten

Aan de aanvraag van geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.

 • Regel het aan de balie

  U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis. Daarvoor moet u een afspraak maken.

  Meenemen naar uw afspraak:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Gegevens voor overheidsinstellingen

  Politie, justitie en de Belastingdienst kunnen om inzage vragen van uw persoonsgegevens. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen, zoals pensioenfondsen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

 • Gegevens verstrekken aan overige instanties

  De gemeente geeft zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren en commerciƫle instellingen. Verplichte derden zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een advocaat of notaris. Als een "verplichte derde" * om uw vraagt gegevens, dan maakt het college van Burgemeester en Wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

  • krijgt u een brief hierover
  • kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college. U heeft hier 4 weken de tijd voor
  • worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn

  * Verplichte derden zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een advocaat of notaris.