Briefadres aanvragen

Heeft u geen vast woonadres? Om bereikbaar te blijven voor officiële instanties kunt u een briefadres aanvragen. U kunt een briefadres aanvragen als:

 • u (tijdelijk) geen vaste woonplaats heeft
 • u in een zorginstelling verblijft
 • u in een psychiatrische inrichting verblijft
 • u in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
 • u in een gevangenis verblijft
 • u schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk

Hoe vraagt u een briefadres aan?

 1. Vul het formulier in
 2. Maak online een afspraak en neem het aanvraagformulier mee naar de balie
 3. Uw aanvraag wordt beoordeeld (indien nodig bellen we u voor aanvullende vragen)
 4. Bij afkeuring ontvangt u een brief

Meenemen

 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • het volledige ingevulde formulier
 • een kopie van de legitimatie van de hoofdbewoner

Kosten

Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.

 • Overige voorwaarden
  • het briefadres is een woonhuis en geen bedrijf of postbusnummer
  • de hoofdbewoner geeft toestemming
  • hij/zij is verplicht ervoor te zorgen dat u uw de post ontvangt die voor u bestemd
  • de hoofdbewoner is 18 jaar of ouder

   

 • Schriftelijk aanvragen

  Als u schriftelijk een briefadres wilt aanvragen, dan doet u dat als volgt:

  1. Print het aanvraagformulier (pdf, 35Kb) uit en vul alle gegevens in
  2. Maak een kopie van uw identiteitsbewijs en één van de hoofdbewoner
  3. Stuur de documenten op naar:
   Gemeente Westland
   Afdeling Dienstverlening
   Postbus 150
   2670 AD  Naaldwijk
  4. Uw aanvraag wordt beoordeeld (indien nodig bellen we u voor aanvullende vragen)
  5. Bij afkeuring ontvangt u een brief
 • Informatie voor hoofdbewoner

  Twijfelt u als briefadresgever of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag, waterschapslasten of belastingen e.d., dan kunt het beste advies inwinnen bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft.