Woning voor andere doeleinden gebruiken (onttrekkingsvergunning)

Wilt u woning anders gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan:

  • het omvormen van woonruimte tot bedrijfsruimte
  • het omvormen van woonruimte tot kantoor of winkel
  • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte
  • de sloop van woonruimte

Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig.

Vul dit formulier in als u een onttrekkingsvergunning wilt aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via consulenten@gemeentewestland.nl of lees hier de beleidsregels.

Voorwaarden

  • u kunt de onttrekkingsvergunning voor woonruimten in combinatie met een omgevingsvergunning in principe alleen verkrijgen voor de activiteit bouwen en wonen.
  • de onttrekking van de woning mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, voorschriften en verordeningen. Dit geldt ook voor andere gemeentelijke plannen.
  • de onttrekking van de woonruimte mag geen belemmering vormen voor het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad.