Geluidshinder, ontheffing

Als u verwacht buiten een inrichting geluidshinder te gaan veroorzaken, met bijvoorbeeld een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur, dan heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

Vanaf 16 december 2020 vindt er een belangrijke wijziging plaats, om uw zaken veiliger te regelen via de gemeente. Ondernemers hebben vanaf dat moment een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht.

 

Indienen

  • Vraag uw ontheffing minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
  • Bij het aanvragen van een ontheffing geluidshinder moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
  • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Kosten aanvragen ontheffing geluidshinder
Soort productPrijs
In behandeling nemen van een aanvraag € 23,20
  • Voorwaarden
    • U moet voldoen aan de eisen van het circulaire Bouwlawaai 2010.
    • U moet een akoestisch onderzoek indienen in het verwachte geluidsniveau op de dichtstbijzijnde gevel meer dan 50 dB(A) bedraagt.

    Ook wordt een belangenafweging gedaan tussen de eventuele overlast die gepaard gaat met het verlenen van een ontheffing en de noodzaak om een ontheffing te verlenen. Het uitgangspunt van de gemeente Westland is daarbij altijd dat de nachtrust van onze inwoners moet worden gewaarborgd.