Exploitatievergunning aanvragen

Als u in Westland een horecabedrijf (een café, snackbar, restaurant, lunchroom etc.) wilt beginnen heeft u een exploitatievergunning nodig. Voor paracommerciële inrichtingen, zoals bijvoorbeeld een buurthuis, heeft u geen exploitatievergunning nodig. Dit geldt ook voor een sportkantine wanneer deze wordt gerund door vrijwilligers van de vereniging. Wordt deze kantine geëxploiteerd door een commerciële partij (bijvoorbeeld bij een pachtovereenkomst), dan is wel een exploitatievergunning nodig.

Als u alcohol wilt schenken of verkopen in uw bedrijf dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U kunt deze vergunning samen aanvragen met de exploitatievergunning. De afhandeling van de exploitatievergunning wordt dan gekoppeld aan de afhandeling van een Drank- en Horecavergunning.

Als u géén alcohol schenkt of verkoopt in uw bedrijf dan dient u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te leveren bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning.

Indienen

 • de aanvraag voor een exploitatievergunning wordt binnen acht weken afgehandeld. De termijn van het besluit kan eventueel worden verlengd met 12 weken
 • voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning
Kosten aanvraag exploitatievergunning
Soort product Prijs
In behandeling nemen van een aanvraag€136,65

Vragenformulier Wet Bibob

Met de aanvraag voor een exploitatievergunning moet u altijd een vragenformulier Bibob invullen en opsturen.

 • Voorwaarden

  Voor het verkrijgen van een vergunning moeten leidinggevenden aan de volgende eisen voldoen:

  • zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • zij moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

  Wanneer een exploitatievergunning wordt aangevraagd, wordt standaard een Bibob-toets uitgevoerd. Dit is een toets in het kader van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Om deze toets te kunnen uitvoeren, moet u een formulier Bibob en bijlage in vullen en deze met de aanvraag meesturen.
   

 • Meesturen met de aanvraag

  Met de aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen (uploaden).

  • kopie identiteitsbewijzen van eigenaar/exploitant en leidinggevenden
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat de ondernemer officieel beschikt over de inrichting (bijvoorbeeld huurovereenkomst of koopovereenkomst)
  • een bewijs dat de aanvrager eigenaar is, dan wel beschikt over de inventaris van de inrichting
  • een plattegrond van de inrichting, met aanduiding van de indeling van de ruimten waar (alcoholische) dranken en etenswaren worden verstrekt (dit zijn lokaliteiten), inclusief een eventueel terras, (schaal 1:100)
  • een Verklaring omtrent gedrag (VOG) wanneer geen alcohol wordt verkocht of geschonken
  • een ingevuld Bibob-formulier en de bijbehorende ingevulde bijlagen