Ondermijning

Gemeente Westland pakt ondermijning actief aan.

Wat is ondermijning

Misschien ziet u wel eens iets verdachts:
Denk aan een restaurantje waar wel erg weinig klanten komen. Of een kapperszaak die eigenlijk nooit open is; Een bedrijfspand waar u alleen ’s avonds of ’s nachts mensen ziet.

En misschien denkt u dan wel eens: hier klopt iets niet. Dit zijn typische voorbeelden van wat we ‘ondermijning’ noemen.
Dat betekent simpelweg dat achter iets heel gewoons eigenlijk een activiteit van criminelen verstopt zit. Dat kan een hennepkwekerij zijn, of een plannetje om crimineel geld wit te wassen, of zelfs mensenhandel.
Natuurlijk willen we dat niet. En dat wilt u natuurlijk al helemaal niet in uw eigen buurt. U wilt veilig wonen en dat uw kinderen lekker buiten kunnen spelen.
Daarom hebben we uw oren en ogen nodig bij de aanpak van ondermijning. Meldt het als u denkt dat er iets niet klopt. Alleen met uw hulp kunnen wij de gemeente veiliger maken.

Signalen van ondermijning

Hieronder vindt u signalen die zouden kunnen wijzen op ondermijning. Het is goed om te benadrukken dat het slechts een signaal is…..er hoeft dus ook niets aan de hand te zijn. Maar mocht u signalen hebben, dan ontvangen wij graag een melding via ondermijning@gemeentewestland.nl of via de WaakSamen app. Wij kunnen uw signaal dan samen met de politie onderzoeken.

 • Drugshandel
  • veel korte bezoekjes van drugsgebruikers op bepaalde locatie
  • aanloop op een locatie op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
  • drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
  • overlast van personen die onder invloed zijn
  • auto’s met  inzittende(n) die langsrijden of parkeren, waar andere personen voor korte tijd  in- en uitstappen.
 • Hennepteelt en drugslabaratoria
  • aanloop op vreemde tijdstippen
  • afgeplakte ramen
  • amandelachtige / anijs geur (drugslab)
  • deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn
  • enige pand zonder sneeuw op het dak
  • geluid van kluswerkzaamheden
  • geur van aceton (drugslab)
  • gezoem van afzuigapparatuur
  • hennepgeur
  • in- en uitladen  bouwmaterialen bij pand op vreemde tijdstippen
  • onregelmatige stroom (bv. flikkerend licht)
  • pand lijkt onbewoond/ongebruikt
  • ramen aan de binnenkant beslagen/vochtig
  • waterschade bij de onderburen

 • Illegale prostitutie / seksuele uitbuiting
  • aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bv. kapsalon of industrieterrein)
  • activiteit in avonduren en weekend
  • jonge zwangere dame(s)
  • mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen)
  • onbekende mannen die aanbellen
  • seksadvertenties (op internet). Aanloop op vreemde tijdstippen
  • verschillende auto’s voor korte tijd voor de deur
  • vrouw(en) worden opgehaald en afgezet
  • weinig tot geen meubels ‘in de zaak’, wel  overal bedden en matrassen
 • Malafide bedrijven / horeca
  • afwijkende openingstijden / vaak gesloten
  • alleen mogelijkheid tot contant betalen
  • weinig tot geen klanten
  • vreemde locatie voor de branche
  • dure verbouwingen / aankopen
  • geen website van bedrijf aanwezig
  • onduidelijk wie de baas is / leidinggevenden die geen zeggenschap lijken te hebben
  • onduidelijke bedrijfsactiviteiten
 • Mensenhandel / uitbuiting
  • boetes krijgen voor allerlei zaken (bv. te laat zijn, kamer niet netjes)
  • eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben
  • eigen woonadres niet kennen
  • gedwongen onveilige seks moeten hebben
  • geen Nederlands of Engels kunnen spreken
  • geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer)
  • lange werkdagen
  • mensen worden naar werk gebracht en opgehaald
  • niet weten waar (in Nederland) men zich bevindt
  • niet weten waar men werkt
  • overbewoning
  • rechten en plichten in Nederland zijn onbekend
  • slechte werk- en/of woonomstandigheden
  • tekenen van geweld (bv. angstig, blauwe plekken)
  • uitzendbureau/werkgever regelt naast werk ook huisvesting, vervoer, etc.
  • verdiende geld moeten afstaan aan een derde (bv. pooier)
  • verplichte inhoudingen van salaris voor huur, eten, etc.
  • werkgever kent zijn personeel niet bij naam
  • werknemer weigert vragen te beantwoorden over het werk, de woonomstandigheden, etc. Of laat deze vragen beantwoorden door een derde

 • Vastgoedfraude
  • ABC transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt)
  • financiering zonder hypotheek
  • machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
  • misbruik van vastgoed (bv. Hennepteelt /drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur)
  • natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker
  • onduidelijke financiering.
 • Witwassen
  • gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet
  • geen website van het bedrijf
  • grote/dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten/klandizie van de onderneming
  • niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa
  • ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf
  • onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten
  • onduidelijke bedrijfsactiviteiten
  • rijden in luxe/dure auto’s (vaak meerdere)
  • voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak

WaakSamen-app

Tip of melding van een verdachte situatie via WaakSamen-app
Met de app WaakSamen kunt u snel en eenvoudig een melding doen over verdachte situaties: verdachte personen of voertuigen bijvoorbeeld. Uw melding komt rechtstreeks binnen bij de politie en de gemeente. De app is gratis en beschikbaar voor Android en IOS.

Meer informatie over de WaakSamen app vindt u hier

U kunt uw signaal ook altijd via de mail aan ons doorgeven. Dit kan via het emailadres ondermijning@gemeentewestland.nl

Wat doet de gemeente met uw meldingen van verdachte situaties?

Wanneer u een melding doet van een verdachte situatie, dan gaan wij eerst kijken of wij intern meer informatie hebben over de persoon of locatie waarover u een melding hebt gedaan. Wij vormen ons zo een breder beeld van de situatie.  Vervolgens gaan wij kijken of de gemeente bevoegdheden heeft om op te treden of te handhaven. En hierbij werken wij, als dat nodig is of beter is, nauw samen met bijvoorbeeld de politie.

Ook is het mogelijk dat de politie eerst onderzoek doet en daarna informatie geeft aan de gemeente op basis waarvan de gemeente handhavend kan optreden. Bijvoorbeeld bij drugshandel vanuit een pand. Ook kan een melding er toe leiden dat gemeente, samen met partners optreedt (zoals met de politie of met de belastingdienst). Bijvoorbeeld bij vermoedelijke verkoop van gestolen goederen of bij vermoedens van drugshandel- of productie.  

Heeft u het gevoel dat er ‘iets niet klopt’ in uw buurt, meld dit dan altijd!