Uitkering voor oudere werklozen

Bent uw werkloos geworden op of na uw 50ste jaar? Heeft u een WW-uitkering ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen).
In sommige gevallen kunnen ook mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) een IOAW-uitkering krijgen.

Aanvragen

U vraagt de IOAW-uitkering aan op Werk.nl. Dit is de site voor werk en inkomen van het UWV. UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

 • Voorwaarden
  • u bent geboren voor 1965
  • u heeft geen inkomsten, of een inkomen lager dan het sociaal minimum. Het inkomen van uw partner telt ook mee
  • u bent op of na uw 50ste jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering
  • u heeft op of na uw 50ste recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was
  • u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering