Uitkering (aanvragen)

U kunt een Participatiewet-uitkering (bijstand) aanvragen op werk.nl als u te weinig inkomen heeft om van te leven en er geen andere voorzieningen zijn.

Aanvragen

U vraagt de uitkering aan op werk.nl. Werk.nl is de site voor werk en inkomen van het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een uitkering krijgt.

Hoe vraagt u bijstand aan?

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan meldt u zich op werk.nl. U dient daarna binnen 2 werkdagen telefonisch contact op te nemen met gemeente Westland op 140174 anders vervalt uw melding.

U kunt niet direct een bijstandsuitkering aanvragen, omdat een zoekperiode geldt van 4 weken na melding. Er wordt aan u een inspanningsverplichting opgelegd en gevraagd om bepaalde bewijsstukken in te leveren. (hier ontvangt u een brief ter bevestiging over) 

Na 4 tot 6 weken na de datum dat u zich gemeld heeft bij de gemeente, kunt u uw aanvraag op werk.nl verder afmaken en verzenden. Neem daarna telefonisch contact op, zodat er een intakegesprek kan worden gemaakt. Let op: Indien u zich niet tijdig terug meldt, zal de melding worden afgesloten. Indien u alsnog aanspraak wil maken op een uitkering dient u bovenstaande procedure opnieuw te doorlopen.

Bent u ouder dan 27 jaar?

Dan logt u in op werk.nl en vult het aanvraagformulier volledig in. U ontvangt binnen 5 werkdagen een brief van de gemeente waarin u wordt verzocht bepaalde bewijsstukken in te leveren. Doe dit tijdig, anders kan het gevolgen hebben voor de afhandeling van uw verzoek en eventuele ingangsdatum van uw uitkering. Mocht u na 5 werkdagen nog geen bericht hebben ontvangen dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 140174 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Let op! Vanaf het moment dat u bent begonnen met het invullen van dit formulier, dient u deze binnen 3 kalenderdagen af te ronden en te verzenden. Indien u dit niet doet kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de bijstandsuitkering.

 • Voorwaarden om een uitkering te kunnen aanvragen

  Om een uitkering te ontvangen gelden een aantal voorwaarden:

  • u woont in gemeente Westland
  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw inkomen of spaargeld en bezittingen zijn niet genoeg om rond te komen. Woont u samen dan telt het inkomen en spaargeld van uw partner ook mee
  • u heeft geen recht op een andere uitkering
  • u zit niet in de gevangenis
  • uw eigen vermogen en dat van uw eventuele gezinsleden is minder dan uw spaargeld en bezittingen). Dit is het vrij te laten vermogen.
 • Wijzigingen in uw situatie

  Wijziging in situatie moet u doorgeven aan de gemeente.

 • Voorschot op uw uitkering

  U kunt een voorschot op uw Participatiewet-uitkering (bijstand) aanvragen als:

  • u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd op werk.nl
  • u in gemeente Westland woont
  • u alle gevraagde informatie en bewijsstukken heeft ingeleverd
  • er inmiddels bijna 4 weken voorbij zijn sinds het indienen van een aanvraag
  • u een uitkering heeft aangevraagd. Het krijgen van een voorschot is niet mogelijk als u al een uitkering heeft.

  Als u jonger dan 27 jaar bent heeft u pas ná vier weken recht op een voorschot. Als duidelijk is dat u geen uitkering krijgt, dan krijgt u ook geen voorschot.

  Voor het aanvragen van een voorschot neemt u contact via 14 0174.

 • Vrijwilligerswerk en uitkering

  Werkt u als vrijwilliger of bent u van plan dat te doen en heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Vraag daarom altijd eerst advies en toestemming aan uw klantmanager.

  Onkostenvergoeding

  U mag als vrijwilliger niet betaald worden. Wel mag u een onkostenvergoeding ontvangen. De onkostenvergoeding is geen loon. U ontvangt onkostenvergoeding bovenop uw uitkering. Hiervoor geldt een maximum:  

  • € 95,00 per maand (maximaal € 764,00 per jaar) als u geen sollicitatieplicht heeft
  • € 150,00 per maand (maximaal € 1500,00 per jaar) als u wel sollicitatieplicht heeft en het vrijwilligerswerk doet om werkervaring op te doen.

  Onkostenvergoeding en jonger dan 27 jaar

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan wordt de onkostenvergoeding wel in mindering gebracht op de uitkering.

  Baan gaat voor vrijwilligerswerk

  Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen betaalde baan dan moet u blijven solliciteren. Als u betaald werk kunt krijgen, dan moet u dat accepteren. Ook als u daarvoor met het vrijwilligerswerk moet stoppen.

  Vacaturebank vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk kan een mooie manier zijn om werkervaring op te doen. Op de digitale vacaturebank van Vitis Welzijn vindt u leuke functies. U hoeft geen hele dagen beschikbaar te zijn om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Een paar uurtjes per week is al voldoende.

 • Verlaging van uw uitkering

  Als u een uitkering ontvangt van de gemeente moet u zich aan afspraken houden. Als u dit niet doet kan uw uitkering (tijdelijk) worden verlaagd. De verlaging duurt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. De hoogte van de verlaging ligt aan het soort afspraak dat u niet bent nagekomen.

  Als uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd ontvangt u hierover een brief van de gemeente. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw kant van het verhaal te doen.

 • Uitkeringsfraude

  Mensen die in Nederland wonen en geen inkomen hebben, kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Soms krijgen mensen deze uitkering terwijl ze er geen recht op hebben.

  Controle

  U neemt een groot risico als u veranderingen in uw situatie niet doorgeeft. Fraude komt namelijk vaak aan het licht. Dat komt doordat uw gegevens van de gemeente, belastingdienst, sociale verzekeringsbank en andere organisaties gekoppeld zijn. De gemeente controleert deze gegevens geregeld.

  Overtreding

  Als u zich niet aan de regels houdt moet u het teveel ontvangen geld terugbetalen. En u krijgt een boete. Die boete is minimaal even hoog als het teveel ontvangen bedrag.

 • Verblijf in het buitenland

  U kunt alleen een uitkering krijgen als u in Nederland bent. U mag vier weken per jaar naar het buitenland zonder dat uw uitkering gestopt wordt. Hier zijn de voorwaarden aan verbonden:

  • u vraagt uiterlijk 4 weken van te voren toestemming bij uw klantmanager. 
  • u mag maximaal 4 weken per jaar, met behoud van uitkering, in het buitenland verblijven
  • de vier weken gelden voor (familie)verplichtingen en vakantie.

  Langer verblijf in het buitenland

  Als u langer in het buitenland verblijft eindigt uw uitkering. Na terugkeer kunt u opnieuw een uitkering aanvragen.

  En verder

  • u ontvangt altijd schriftelijk bericht op uw verzoek om naar het buitenland te gaan
  • als u een re-integratietraject, inburgeringstraject of scholing volgt, is ook toestemming nodig van uw trajectbegeleider
  • na terugkeer uit het buitenland moet u zich melden bij uw kantmanager met uw paspoort en reispapieren zoals vliegtickets of hotelboeking
 • Betaaldata uitkering

  Een overzicht van de data waarop de uitkeringen worden betaald.