Heeft u een datum vastgelegd voor uw huwelijk? Tot minimaal 14 dagen voor de plechtigheid moet u ook een melding maken van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw). Dit doet u bij de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap laat registreren.

Als één van de partners of beide partners niet de Nederlandse taal machtig is, dan moet er bij de voltrekking en de melding van het voorgenomen huwelijk/partnerschap een beëdigde tolk/vertaler bij zijn. Dat geldt voor alle vormen van voltrekking, gratis of tegen gereduceerd tarief of op locatie.

Melding maken

Maak hiervoor een afspraak met de consulent burgerzaken via 140174.