Transformatiegebied Wateringen

Voor het gebied tussen de Ambachtsweg, Poeldijkseweg en de Erasmusweg in Wateringen  (Transformatiegebied Wateringen) wordt een gebiedsvisie gemaakt. Hiervoor zijn we, samen met de andere grondeigenaren, een participatietraject gestart. In een gebiedsvisie wordt de hoofdstructuur vastgelegd, dat houdt in dat wordt aangegeven  waar wegen, groen, water en bebouwing komt.

Aanleiding

In maart 2016 is een raadsbesluit genomen over de ontwikkeling van circa 150 woningen langs de Poeldijkseweg in Wateringen. In de volksmond staat dit gebied bekend als ‘Tuin van der Lely’. Dit gebied maakt onderdeel uit van een groter gebied, namelijk het transformatiegebied Wateringen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen het gebied ‘Tuin van der Lely’ te ontwikkelen, maar om een samenhangende (woon)wijk te kunnen realiseren is het belangrijk eerst een visie op te stellen voor het totale gebied.  
Het totale gebied is circa 20 hectare groot, waarbij de gemeente eigenaar is van 5,5 hectare. De overige gronden zijn in eigendom van verschillende ontwikkelende partijen, o.a. Weboma, woningcorporatie Staedion en BPD Ontwikkeling.

Participatietraject

De gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking met de direct betrokkenen en belanghebbenden. Daarom is er een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden, toekomstige bewoners, eigenaren van de omliggende bedrijven, enz.

De bijdragen van de klankbordgroep tijdens de bijeenkomsten wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project. De bijeenkomsten worden ingepland afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het project. Onderstaand een overzicht van bijeenkomsten die eerder plaats hebben gevonden.

Informatie en vragen

U wordt geïnformeerd over de stand van zaken op deze website of per nieuwsbrief. Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail.