Herinrichting wijk Zandevelt

In 2022 gaan we de wijk Zandevelt opnieuw inrichten. Het gaat om de Van Geeststraat, de Sand-Ambachtstraat, het Zandeveltplein, het Zandeveltpark, het Pijperplein en de kruisingen op de Zandeveltweg. Ook wordt het Zandeveltpark opnieuw ingericht. De huidige riolering in dit gebied is aan vervanging toe. Op veel plaatsen is de openbare ruimte verouderd, er is groot onderhoud nodig aan de bestrating en het groen. Daarom pakken we alles in één keer aan.

Webinars

De eerste webinars vonden plaats op 14 en 15 december. Tijdens deze avonden is het project toegelicht, zijn de ontwikkelingsrichtingen laten zien en zijn er al wensen opgehaald. U kunt de webinars bekijken via de website www.royalhaskoningdhv.com/zandevelt1. Op deze website kunnen inwoners ook hun mening geven op de ontwikkelingsrichting van hun straat, park of plein, hun ideeën delen én de voortgang van het project volgen.

Planning

De projectplanning ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Schets ontwerp4e kwartaal 2020 t/m 1e kwartaal 2021
Voorlopig ontwerp2e kwartaal 2021
Definitief ontwerp3e kwartaal 2021
Uitwerken tot opdracht4e kwartaal 2021 t/m 1e kwartaal 2022
Aanbestedingsfase2e kwartaal 2022
Uitvoering 3e kwartaal 2022 t/m 3e kwartaal 2023