Sportakkoord

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. In Scheveningen zetten de minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF en de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun handtekening onder een ambitieus plan. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Alle gemeenten in Nederland zijn uitgedaagd een vertaling te maken naar een lokaal sportakkoord. Westland heeft de handschoen opgepakt.

Westlands Sportakkoord

De gemeenten die een sportakkoord indienen ontvangen daarvoor een uitvoeringsbudget gerelateerd aan het aantal inwoners voor drie jaar (2020-2022). In Westland zijn we vorig jaar met het sportakkoord aan de slag gegaan. Samen inzetten voor sporten en bewegen, met plezier, voor alle Westlanders. In het Sportakkoord staan vier pijlers opgeschreven om Westland nog sportiever te maken en nog meer in beweging te krijgen. Lees verder voor meer informatie over de vier pijlers.

Stimuleringsbudget nodig?

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport geeft voor de uitvoering van het Westlands Sportakkoord jaarlijks een bedrag van €60.000,- per jaar aan Westland. Initiatiefnemers kunnen een stimuleringsbijdrage aanvragen. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Een bijdrage varieert van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. U kunt nu een aanvraag indienen voor 2021. Dit doet u door uw idee, naam, adres en telefoonnummer te sturen naar sportakkoordwestland@vitiswelzijn.nl.

Pijlers Westlands sportakkoord

1. Inclusief sporten en bewegen

2. Vitale sport- en beweegaanbieders

3. Positieve sportcultuur

4. Motorisch vaardig in bewegen

Wie doen mee?

Een breed palet aan organisaties is al aangesloten bij het Sportakkoord Westland. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Inmiddels hebben een aantal organisaties en instellingen zich aangesloten bij het sportakkoord Westland.