Verkenning Floragebied

Gemeente Westland gaat verkennen wat de ontwikkelmogelijkheden zijn voor het gebied rond de veiling en het World Horti Center (WHC). Op 30 september en 1 oktober 2020 was de aftrap van deze verkenning met informatiebijeenkomsten – voor een groot deel online –   voor de raad, bedrijfsleven, belangenbehartigers, omwonenden en andere geïnteresseerden. Hoe kunnen wij de positie van Westland als internationaal koploper in de glastuinbouw versterken? Hoeveel en wat voor soort woningbouw zou er tot stand kunnen komen? En welke mogelijkheden biedt een herontwikkeling nog meer? In januari en februari 2021 kan iedereen volop meedenken over de toekomst van het Floragebied. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie daarover.

Dé Greenport van morgen

Met haar innovatieve glastuinbouwcluster vormt de gemeente Westland een belangrijke economische motor voor Nederland. Westland en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel inwoners van Westland hebben een baan in de tuinbouwsector of in een van de vele bedrijven die verbonden zijn met de tuinbouwsector.

De wereld verandert. Dit betekent ook dat we te maken krijgen met maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening, klimaat, mobiliteit en woningbouw. Als gemeente zijn we ons daar volop van bewust en stellen ons daarom ook de vraag hoe we – met onze partners – invulling kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van het Westland als dé Greenport van morgen.

Kansen benutten

Het moment om deze invulling te verkennen is nú. We willen Westland positioneren als dé wereldwijde koploper in de glastuinbouw en inzetten op een verdere ontwikkeling van de campus rond het WHC. Tegelijkertijd vinden er andere bewegingen plaats. Royal Flora Holland staat voor ingrijpende veranderingen in werkzaamheden en bedrijfsvoering. Gevolg hiervan is dat Royal Flora Holland minder ruimte nodig heeft op het veilingterrein. Daardoor komen er mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn we in regionaal verband bezig met de realisatie van een snelle openbaar vervoervoorziening die Westland verbindt met omliggende steden. Dit biedt mogelijkheden voor de Westlandse economie én samenleving.

Het versterken van de kennis- en innovatie-infrastructuur van de glastuinbouwsector in het Westland is een belangrijk speerpunt van het gemeentelijk beleid. Samen met bedrijfsleven, inwoners, gemeenteraad en andere geïnteresseerden gaat gemeente Westland verkennen welke ontwikkelingen van het Floragebied we op het gebied van economie, mobiliteit, woningbouw en (groen)voorzieningen wensen. Zo maken we samen van Westland een gemeente die antwoorden biedt op de vragen van morgen.

Vervolg

Eind 2020 is een eerste verkenning op hoofdlijnen afgerond. In januari en februari 2021 krijgen inwoners, bedrijfsleven en andere betrokkenen de gelegenheid hun inbreng te leveren. Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Medio 2021 besluit de gemeenteraad welke stappen zij wil zetten aan de hand van de uitkomsten van de verkenning.

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer A. Rommelse via adrommelse@gemeentewestland.nl.