Verkenning Floragebied

Royal FloraHolland gaat investeren in een nieuwe veiling. De nieuwe veiling wordt dankzij nieuwe technologie groter in omzet, maar compacter in omvang. Daarmee komt er ruimte vrij op en rond het veilingterrein. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in het Floragebied. De gemeente Westland wil deze kans benutten om een drietal ambities te realiseren. De versterking van de Campus en daarmee de positie van Westland als wereldwijde koploper in de glastuinbouw en glastuinbouwtechnologie staat voorop. Daarnaast kan er in dit gebied ook extra woningbouw komen, met name in de vorm van appartementen voor jongeren, studenten en senioren. De uitbreiding van de Campus én de extra woningbouw kunnen een stimulans betekenen voor de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer met de omliggende steden en de regio.

Ook uw ideeën willen we graag horen

Bij de uitwerking willen we ook de inwoners, het bedrijfsleven en instellingen betrekken. Daarom is een participatietraject uitgewerkt. U kunt daar individueel aan deelnemen of met een zelf samengestelde groep.

Aftrap 3 februari

Op woensdag 3 februari aanstaande is de aftrap van het participatieproces van bedrijven en inwoners op individuele basis. Voor bedrijven is de bijeenkomst van 16.00 tot 18.00 uur, voor bewoners van 19.30 tot 21.30 uur.

Vier thema’s

We willen de discussie structureren rondom vier thema’s.

  1. Clusteren rond de campus. Wat is er nodig om de campus tot toonaangevende internationale broedplaats van de tuinbouw te maken?
  2. Ruimte rond de veiling. Waar moet het accent komen te liggen? Woningbouw, campus of een groengebied? Een mix of iets heel anders?
  3. Bereikbaarheid. Welke mogelijkheden biedt het Floragebied voor hoogwaardig openbaar vervoer? Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden meer gebruik te maken van het openbaar vervoer? Wat kan er ook beter voor de fiets en voor de afwikkeling van het autoverkeer?
  4. Nieuwe woonmilieus. Wat voor karakter moet het gebied krijgen? Vooral laagbouw of toch ook wat hoger? Welke voorzieningen moeten er komen?

Kortom heel wat vragen, waar we van de Westlanders antwoorden op willen horen. Op 3 februari kunt u na aanmelding online meedoen. Vanwege de huidige lockdown kunnen we elkaar helaas niet fysiek ontmoeten.

Opgeven

Mocht u belangstelling hebben om mee te doen (individueel of met een aparte groep), dan verzoeken wij u uiterlijk maandag 1 februari 2021 een mail te sturen naar: floragebied@gemeentewestland.nl, met als titel ‘participatiesessie’. U wordt verzocht ook een voorkeur op te geven voor twee van de vier bovengenoemde thema’s, dus: campus, veiling, bereikbaarheid of woonmilieus.

Op 3 februari krijgt u dan een link voor een Zoom-bijeenkomst toegestuurd met programma en bij welke sessies u bent ingedeeld. Voor mensen die (nog) niet met Zoom hebben gewerkt, zal een toelichting worden meegestuurd.

Na 3 februari

Tussen 3 februari en 28 februari 2021 kunt uw ideeën ook kwijt op de speciale participatiewebsite www.floragebied.nl. Deze site gaat op 3 februari live. U kunt op deze site ook reageren op ideeën van anderen. De ingebrachte ideeën worden meegenomen bij de verdere voorstellen voor de uitwerking van het gebied. Daarover gaat de gemeenteraad zich rond de zomer uitspreken.