Ondersteuning aan ondernemers

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. U kunt als zzp’er of mkb’er gebruik maken van vergaande regelingen. Bekijk de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning op de website van:

Steeds meer zelfstandig ondernemers zijn/gaan weer aan de slag. Maar de kans bestaat dat u als ondernemer niet in staat bent om uw ondernemerschap (volledig) uit te oefenen. Buiten het derde (en vierde) steun- en herstelpakket voor banen en economie, zijn er meerdere mogelijkheden om u te ondersteunen.
Op wsphaaglanden.nl vindt u meer informatie.

Een andere toekomst voor uw bedrijf?

De gemeente wil graag weten hoe het nu met uw onderneming gaat. De belangrijkste vraag is; wat helpt u om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien?

Wilt u daarom de een vragenlijst invullen? Met uw antwoorden kunnen wij bepalen wat nodig is om zelfstandig ondernemers op persoonlijk en/of zakelijk vlak te helpen bij het vormgeven van hun (nieuwe) toekomst.
De vragenlijst is anoniem. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Een gesprek over de toekomst van uw onderneming

We bieden ZZP-ers en kleine ondernemers de mogelijkheid om in gesprek te gaan over hun toekomst. De werkconsulent van Patijnenburg kan u digitaal passende adviezen geven.
U kunt u een afspraak maken door te bellen met 0174 27 20 00. Geef tijdens dit gesprek aan dat u een afspraak wilt maken voor heroriëntatie ondernemer.