Subsidieregeling Innovatiefonds sociaal domein

Heeft u een idee dat inwoners van Westland helpt en dichter bij elkaar brengt? En is dat idee nog niet eerder uitgevoerd in uw kern? Dan kunt u dit idee mogelijk uitvoeren met financiële ondersteuning van het Innovatiefonds sociaal domein.

De gemeente zoekt naar vernieuwende ideeën op sociaal gebied. Dat kan een initiatief zijn dat eenzame mensen weer in contact brengt met buurtbewoners. Maar bijvoorbeeld ook een oplossing die mantelzorgers ontlast. Of een activiteit die ervoor zorgt dat jongeren zich inzetten voor hun buurt. De gemeente vindt het belangrijk dat de activiteit in ieder geval bijdraagt aan één van de volgende doelstellingen:

1. iedereen kan mee doen en krijgt waar nodig ondersteuning
2. mensen steunen elkaar, mensen zetten zich in voor hun omgeving
3. er bestaan gelijke kansen op goede gezondheid
4. de jeugd kan zich optimaal ontwikkelen en groeit veilig en gezond op

Is het idee nog niet eerder in uw kern uitgevoerd en maakt het de Westlandse samenleving sociaal sterker? Bekijk de subsidieregeling Innovatiefonds sociaal domein 2017-2020 onder Regelgeving om te zien of uw idee in aanmerking komt.

Houdt u er rekening mee dat deze subsidieregeling tot 1 januari 2021 van kracht is en dat uw aanvraag voor deze datum bij de gemeente dient te zijn geregistreerd?

Zowel inwoners als maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen:

Twijfelt u over of uw aanvraag in aanmerking komt? Stuur de opzet van uw plan eerst per mail naar de gemeente via innovatiefonds@gemeentewestland.nl. Een medewerker beoordeelt uw idee aan de hand van de in de regeling gestelde voorwaarden.

Voorbeelden

Eerder heeft het Innovatiefonds al verschillende initiatieven ondersteund, waaronder:

-    de buurtrestaurants Bij Mekaar, voor buren door buren
-    werkervaringsplaatsen voor mensen met een sociale- of gedragsbeperking in de Buurtkas van BoereGoed
-    de Vrijwilligersacademie: een online platform dat het scholingsaanbod voor Westlandse vrijwilligers in kaart brengt
-    de training van drie therapiehonden voor inwoners met bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis en depressie

Inspireer anderen met uw idee

Heeft u geen tijd of mogelijkheden om uw idee uit te voeren, maar denkt u dat het een goed idee is dat past bij het Innovatiefonds? Deel het via Facebook of Twitter met hashtag #WLinnovatiefonds en inspireer anderen met uw idee.

 • Regelgeving

  De subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein is een incidentele subsidie. Hiervoor gelden de volgende verordening en regels:

 • Subsidiebedragen en -plafond

  Voor de aanvragen geldt een onder- en bovengrens. Voor aanvragen die lager zijn dan de ondergrens wordt geen subsidie verleend.

  • Particulieren: minimaal € 500,- en maximaal € 3.000 per aanvraag
  • Organisaties: minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- per aanvraag

  Per jaar wordt er een bepaald bedrag beschikbaar gesteld, het zogeheten subsidieplafond:

  • Het subsidieplafond voor aanvragen door particulieren per kwartaal is € 10.000,-. Indien het subsidieplafond in een kwartaal niet wordt bereikt, dan kan het college het resterende bedrag toevoegen aan het subsidieplafond voor het volgend kwartaal
  • Het subsidieplafond voor aanvragen door organisaties bedraagt per jaar € 100.000,-.
 • Afrekenformulieren

  De innovatiesubsidie wordt definitief vastgesteld als de activiteiten zijn afgerond. Hiervoor maakt u een verslag en een financieel overzicht. Deze eindrapportage stuurt u binnen 3 maanden naar ons op. Ook als de activiteiten eerder zijn afgerond dan was aangeven.