Subsidie compensatie OZB-heffing Westlandse vrijwilligersorganisaties 2021

Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling zijn rechtspersonen die activiteiten organiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in het Westland. Daarbij moet minimaal 70% van het uitvoerend werk door vrijwilligers worden gedaan.

Een maatschappelijk object is een gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of andere vrijwilligersactiviteiten.

Voor wie?

Vrijwilligersorganisaties kunnen deze subsidie krijgen ter compensatie van de OZB-aanslag die aan de organisatie is opgelegd als eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object.

Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling zijn rechtspersonen die activiteiten organiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in het Westland. Daarbij moet minimaal 70% van het uitvoerend werk door vrijwilligers worden gedaan.

Een maatschappelijk object is een gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of andere vrijwilligersactiviteiten.

Wanneer compensatie?

Uw vrijwilligersorganisatie komt in aanmerking voor compensatie van de OZB-belasting als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • uw organisatie heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen voor een maatschappelijk object ontvangen
 • uw organisatie is zonder winstoogmerk werkzaam en is als rechtspersoon een vereniging of stichting
 • u bent geen professionele organisatie. Als in een accommodatie meer functies maatschappelijk/commercieel zijn ondergebracht, is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling
 • de activiteiten van de organisatie zijn gericht op de leefbaarheid en/of sociale cohesie in Westland

Uw vrijwilligersorganisatie komt niet in aanmerking voor deze compensatieregeling als:

 • uw organisatie al in aanmerking komt voor compensatie op basis van de Subsidieverordening compensatie OZB-heffing Westlandse sportverenigingen 2020
 • uw organisatie al andere structurele subsidies ontvangt van gemeente Westland

Aanvraagformulier

Een subsidieaanvraag (pdf 144kb) voor het jaar 2021 moet vóór 1 maart 2022 zijn ontvangen. Print het aanvraagformulier en vul het in. Stuur het met de bijlagen naar:

 • Gemeente Westland
 • Postbus 150
 • 2670 AD Naaldwijk
 • t.a.v. cluster Beleid, team STSUB

of mail naar: info@gemeentewestland.nl

Meesturen bij de aanvraag

 • kopie aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2021
 • kopie betaalbewijs van de aanslag OZB 2021

Hoelang duurt het?

Op een aanvraag voor deze compensatievergoeding wordt beslist binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het cluster Beleid: ozbcompensatie@gemeentewestland.nl