Subsidie compensatie OZB-heffing Westlandse vrijwilligersorganisaties 2020

Westlandse vrijwilligersorganisaties worden in de jaren 2020, 2021 en 2022 voor 75% gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt de heffing grotendeels voor haar rekening. Met deze lastenverlichting voor de vrijwilligersorganisaties wil de gemeente vrijwilligersorganisaties ondersteunen die in Westland accommodaties bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of andere vrijwilligersactiviteiten exploiteren en beheren.

Voor wie?

Vrijwilligersorganisaties kunnen deze subsidie krijgen ter compensatie van de OZB-aanslag die aan de organisatie is opgelegd als eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object.

Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling zijn rechtspersonen die activiteiten organiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in het Westland. Daarbij moet minimaal 70% van het uitvoerend werk door vrijwilligers worden gedaan.

Een maatschappelijk object is een gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of andere vrijwilligersactiviteiten.

Wanneer compensatie?

Uw vrijwilligersorganisatie komt in aanmerking voor compensatie van de OZB-belasting als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Uw organisatie heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen voor een maatschappelijk object ontvangen.
  • Uw organisatie is zonder winstoogmerk werkzaam en is als rechtspersoon een vereniging of stichting.
  • U bent geen professionele organisatie. Als in een accommodatie meer functies maatschappelijk/commercieel zijn ondergebracht, is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling.
  • De activiteiten van de organisatie zijn gericht op de leefbaarheid en/of sociale cohesie in Westland.

Uw vrijwilligersorganisatie komt niet in aanmerking voor deze compensatieregeling als:

Aanvraagformulier

Een subsidieaanvraag voor het jaar 2020 moet vóór 1 maart 2021 zijn ontvangen. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. Print het aanvraagformulier en vul het in. Stuur het met de bijlagen naar:

Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk, ter attentie van Cluster Beleid, team STSUB.

Of mail naar info@gemeentewestland.nl

Aanvraagformulier Compensatie OZB voor vrijwilligersorganisaties (pdf, 111kb).

Meesturen bij de aanvraag

  • kopie aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2020
  • kopie betaalbewijs van de aanslag

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het cluster Beleid: ozbcompensatie@gemeentewestland.nl

Subsidieverordening Compensatie OZB-heffing Westlandse vrijwilligersorganisaties 2020

Bekijk deze verordening door gebruik te maken van deze link.