Subsidie compensatie OZB-heffing sportverenigingen 2021

Westlandse sportclubs en beheerstichtingen worden in de jaren 2020, 2021 en 2022 voor 75% gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt de heffing grotendeels voor haar rekening. Met deze lastenverlichting voor de sportclubs wil de gemeente bereiken dat sport betaalbaar en toegankelijk blijft.

Voor wie?

  • verenigingen die gebruik maken van een sportaccommodatie, waarvan de gemeente Westland eigenaar is
  • verenigingen die eigenaar zijn van hun sportaccommodaties

De aanslag voor de OZB moet op naam van uw sportvereniging of beheerstichting gesteld zijn. Het kan gaan om de gebruikersbelasting of eigenarenbelasting.

Wanneer compensatie?

Uw sportvereniging of beheerstichting komt in aanmerking voor compensatie van de OZB als:

  • deze statutair en feitelijk in Westland gevestigd is
  • deze aangesloten is bij een sportbond die lid is van NOC*NSF.

Verenigingen, stichtingen en bedrijven die op commerciële basis sportfaciliteiten aanbieden,  komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

Aanvraagformulier

Een subsidieaanvraag (pdf  kb)voor het jaar 2021 moet vóór 1 maart 2022 zijn ontvangen. Print het aanvraagformulier en vul het in. Stuur het met de bijlagen naar:

  • Gemeente Westland
  • Postbus 150
  • 2670 AD Naaldwijk
  • t.a.v. Cluster Beleid, team STSUB

of

mail dit naar info@gemeentewestland.nl

Meesturen bij de aanvraag

  • kopie aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2021
  • kopie betaalbewijs van de aanslag OZB 2021

Hoelang duurt het?

Op een aanvraag voor deze compensatievergoeding wordt beslist binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling, kunt u contact opnemen met het cluster Beleid: ozbcompensatie@gemeentewestland.nl