Inkoopbeleid

Wie zaken doet met de gemeente Westland krijgt te maken met het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit is het beleidsplan Welbesteed (pdf 0,98 Mb). Dit beleid moet leiden tot gelijke kansen voor en een gelijke behandeling van bedrijven, leveranciers en ondernemers.

Externe kwaliteitsanalyse facturen door SpendLab Recovery

In opdracht van de gemeente Westland doet SpendLab Recovery onderzoek naar de crediteurenadministratie. Wij verlenen SpendLab Reovery toestemming om onze leveranciers te benaderen over:

 • dubbele en/of onverschuldigde betalingen
 • saldoafstemming van de gemeente en de leverancier
 • verkeerde BTW-betalingen

Bij onverschuldigde of dubbele betalingen mag SpendLab Recovery namens de gemeente Westland bindende afspraken maken met leveranciers over het terugstorten van bedragen.
 
Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar jaarstukken@gemeentewestland.nl of belt u Bart Erkelens, coördinator Financiële Administratie, via (0174) 67 26 03.

 • De beste aanbieding

  Als algemeen beleidsuitgangspunt geldt dat opdrachten worden aanbesteed volgens het principe van de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving'(EMVI).

  EMVI is de overkoepelende term voor de volgende gunningscriteria:

  • de beste prijs-kwaliteitsverhouding
  • de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten
  • de laagste prijs
 • Duurzaam inkopen

  Duurzaamheidsaspecten spelen een grote rol bij aanbestedingen. De doelstellingen van het ‘Programma duurzaam inkopen’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden door de gemeente Westland onderschreven. Er wordt daarom zoveel mogelijk aangesloten bij de productgroepen van Pianoo. Pianoo is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.

 • Algemene inkoopvoorwaarden

  Om uniformiteit binnen gemeenten te bewerkstelligen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het VNG Model Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld. Deze inkoopvoorwaarden zijn in samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven tot stand gekomen.

  In de gemeentelijke inkoopvoorwaarden worden zaken geregeld als leveringstermijnen, betaling en facturering, garantie en keuring, ontbinding en toepasselijk recht. De inkoopvoorwaarden en het bijbehorende addendum (pdf 1,2 mb), worden door de gemeente Westland altijd van toepassing verklaard bij het aanbesteden van leveringen en diensten.

 • Mensen aan het werk helpen

  De gemeente wil de arbeidsmogelijkheden stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten wordt daarom gekeken in hoeverre de aanbesteding geschikt is voor de inzet van werkzoekenden, stagiaires of gehandicapten. Zo bevorderen we de regionale werkgelegenheid en helpen werkzoekenden en leerlingen aan een werkplek.