Aansprakelijkstelling gemeente

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door achterstallig onderhoud aan de weg of rioleringswerkzaamheden. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid.

Indienen schadeverzoek

Om de schade te melden kunt u gebruik maken van het schadeaangifteformulier (pdf, 120Kb). U kunt ook zelf een brief schrijven. Stuur uw schademelding op naar:

Raetsheren van Orden B.V.
o.v.v. gemeente Westland
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar
westland@raetsheren.nl

 • Meesturen met uw schademelding
  • een bewijs van de schade (zoals een offerte van de reparatie)
  • omschrijving van het voorval (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is
 • Behandeling

  Uw aansprakelijkstelling wordt door Raetsheren van Orden B.V. in behandeling genomen. Raetsheren van Orden B.V. is bevoegd om namens de gemeente Westland uw schade te behandelen. Raetsheren van Orden B.V. beoordeelt uw aansprakelijkstelling aan de hand van de onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt bekeken of de gemeente volgens de wet aansprakelijk is. U kunt binnen zes weken een reactie verwachten.

 • Omzetverlies

  Omzetverlies door opbrekingen, bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de weg of riolering worden tot het ondernemersrisico gerekend. Eventuele schade die ontstaat doordat de weg tijdelijk niet bruikbaar is, valt onder normaal maatschappelijk risico en eigen rekening.