Uitslag

Tellen van de stemmen

De stemopneming vindt niet achter gesloten deuren plaats, maar is openbaar. Kiezers kunnen dus aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen door de stembureaus. Het tellen van de stemmen begint om 21:00 uur, direct na afloop van de stemming.

Processen-verbaal uitslag verkiezingen

De processen-verbaal van de stembureaus (N10) en de opgaven van de burgemeester (N11) met daarin de diverse uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan de Verdilaan 7 in Naaldwijk.

Bestanden Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

De bestanden die in OSV ontstaan door invoer van de gegevens uit de processen-verbaal van de stembureaus zijn vanaf 22 maart 2018 op deze pagina beschikbaar.

Uitslag Referendum Wiv 29 maart 2018

De uitslag van het Referendum Wiv wordt op donderdag 29 maart 2018 bekend gemaakt door de kiesraad.