Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke 4 weken. Als voorbereiding vinden er eerst commissievergaderingen en raadsinformatieavonden plaats. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven. U kunt de vergaderingen bijwonen op de openbare tribune in het gemeentehuis te Naaldwijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

In het vergaderschema hieronder vindt u informatie over de vergaderingen, agenda’s enzovoort. De vergaderingen worden ook aangekondigd in de huis-aan-huiskrant Groot Westland. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gezien deze wet is het mogelijk dat niet alle documenten van voor die datum beschikbaar zijn via de website. Indien u documenten niet kunt vinden via de website kunt u contact opnemen met griffie@gemeentewestland.nl.

De raadsvergaderingen worden ook direct uitgezonden op Gemeente Westland TV. Dit is te ontvangen via de CAIWAY op kanaal 68. Raads- en commissievergaderingen kunt u ook rechtstreeks bekijken, terugzien en beluisteren. Wij adviseren u de link in een nieuw tabblad te openen.